שטח אש
שטח אשצילום: פלאש 90

 במהלך חג החנוכה יפתח צה"ל למטיילים חלק משטחי האימונים במרכז ובדרום הארץ.

במהלך החג יתקיימו אימונים כסדרם בחלק משטחי האש, כולל אימונים באש חיה. בהתאם לכך, מתבקשים המטיילים לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי אימונים של צה"ל.

כל כניסה לשטחי אימונים של צה"ל מחייבת תיאום מראש וקבלת אישור בכתב מצה"ל. כניסה לשטחי אימונים ללא תיאום מסכנת את חיי המטיילים ומהווה עבירה על החוק. 

דובר צה"ל מבקש להדגיש בפני ציבור המטיילים כי קיים איסור לחצות גדרות ולהיכנס למקומות מגודרים ומשולטים. ברחבי הארץ קיימים שדות מוקשים אשר מסומנים באמצעות גדר תיל, משולש אזהרה אדום ושלט צהוב המזהיר מפני סכנת חיים. חשוב לדעת כי קיימת סכנת היסחפות מוקשים.

"על הציבור להישמע להוראות הביטחון ולהימנע מכניסה לכל צורך שהוא לשטחי אימונים, לשדות מוקשים ולאזורים אסורים אחרים בכל רחבי הארץ", מסר מדובר צה''ל.