"קמפיין מתוזמן של השמאל"

ח"כ סמוטריץ' משיב באופן מפורט לטענות נגד החוק להסדרת החטיבה להתיישבות, וטוען כי ההתנגדות לחוק נעוצה בהתנגדות להתיישבות.

אלירן אהרון , כ"ה בכסלו תשע"ו

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), יוזם החוק להסדרת מעמדה של החטיבה להתיישבות, מגדיר את ההתנגדויות לחוק שיזם כ"קמפיין מתוזמן".

"הסיפור הגדול בחטיבה להתיישבות הוא שהכל יושב כאן על דיס-אינפורמציה. יש כאן קמפיין מתוזמן של השמאל הקיצוני, ארגון שמכנה את עצמו 'מולד', וכמה חברי כנסת פופוליסטים שעשו על זה את קמפיין הפריימריס שלהם", קובע סמוטריץ'.

לטענת סמוטריץ', "החטיבה להתיישבות פועלת לפי חוק חופש המידע, היא כפופה למבקר המדינה. רק עכשיו הולך לצאת דו"ח של המבקר על החטיבה להתיישבות. היא עובדת לפי חוק חובת מכרזים, היא גוף דו מהותי שחלות עליו חובות מתחום המשפט הציבורי שבית המשפט העליון מחיל עליה".

סמוטריץ' מוסיף כי כל החלטות הממשלה שהטילו תפקידים על החטיבה קבעו לפי אלו קריטריונים ואמות מידה היא תפעל. "מייק בלאס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הקודם, חיבר ספר שלם של נהלים שעל בסיסם החטיבה להתיישבות עובדת".

בהמשך דבריו דוחה סמוטריץ' את הטענות לפיהן החוק יצור גוף שעובד במחשכים ללא ביקורת ציבורית הן שקריות. "הכל שקר אחד גדול. אנחנו בסך הכל מנציחים את המצב הקיים ונותנים כלים לחטיבה להתיישבות להמשיך ולפעול ולבנות את ארץ ישראל כפי שהיא עשתה עשרות שנים. מה שהיה טוב ארבעים שנה לאחור טוב גם ארבעים שנה קדימה ואנחנו בסך הכל ממשיכים את המצב הקיים. לא מסתירים שום דבר".

בתגובה לטענות על תקציבים המועברים למקורבים ללא ביקורת משיב סמוטריץ', "הכל גלוי, הכל ידוע, החטיבה מנהלת את התקציב שלה במערכת מרכב"ה (מערכת המחשוב של כלל משרדי הממשלה - א"א), יש לה חשב של משרד האוצר, כל הכספים מועברים בהחלטות ממשלה, בהחלטות ועדת הכספים של הכנסת. אין זכר להאשמות של השמאל לפיהן בחטיבה להתיישבות הדברים נעשים במחשכים".

"יש כאן מאבק של השמאל בהתיישבות ביהודה ושומרון. רוצים לנגח את החטיבה מפני שהחטיבה היא אכן אחד הכלים המרכזיים שבאמצעותם ממשלות ישראל בנו את ההתיישבות ביהודה ושומרון. מי שרוצה להילחם בהתיישבות נלחם בחטיבה. אנחנו בעזרת ה' ננצח גם בהתיישבות וגם בחטיבה ונמשיך לבנות את ארץ ישראל בגליל, בנגב וביהודה ושומרון", מבטיח סמוטריץ'.

נזכיר כי כפי שחשפנו בערוץ 7, היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין מפעיל לחצים לבלימת הצעת החוק המבקשת להסדיר את מעמדה של החטיבה להתיישבות.

המשנה ליועמ"ש, עו"ד דינה זילבר, ניסתה בשבוע שעבר למנוע את הדיון בוועדת החוקה ולהחזיר את החוק לדיון נוסף בוועדת השרים לחקיקה שכזכור אישרה את תמיכת הקואליציה בחוק.

זילבר אף שיגרה מעין 'איום' ולפיו אם הדיון בוועדה לא יידחה, יוצגו כל "הקשיים המשפטיים" שבהצעת החוק המבקשת לקבוע כי החטיבה להתיישבות תהא רשאית לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם מימוש הסמכויות שהואצלו לה ובכללן להקצות משאבים, לבצע פעולות תכנון ופיתוח, לפרסם מכרזים, להתקשר עם גורמים, להפעיל מערך לווי ויעוץ ולסייע לפיתוח התשתיות הקהילתיות בהתיישבות.

גם מבקר המדינה יוסף שפירא שיגר מכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו וליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בדרישה לעצור את החוק.

המבקר מספר במכתבו כי העביר לאחרונה דו''ח ביקורת חמור לשר החקלאות אורי אריאל, המשמש כשר האחראי על החטיבה להתיישבות.

"החטיבה שאמורה הייתה לשמש זרוע ביצועית, עסקה בפועל בקביעת אמות מידה באשר לאופן הקצאת התקציבים לקבוצות ההתיישבות ובסופו של דבר עיקר התקציב הגיע לקבוצות התיישבות הפועלות במרכז הארץ ביישובים מבוססים", כתב המבקר. ''מקורבים פוליטיים של השר היו מעורבים בקביעת אמות המידה ובאופן הקצאת התקציבים".