סטודנטים. אילוסטרציה
סטודנטים. אילוסטרציהפלאש 90

הוועדה לתכנון ותקצוב (ות”ת) שבמועצה להשכלה גבוהה, בתיאום עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, אישרה מיזם ייחודי במסגרתו יינתנו קורסים מקוונים לסטודנטים ללימודי אנגלית.

המיזם המקוון יכלול מארזי קורסים דיגיטליים בהתאם לקורסי האנגלית הנדרשים מסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, מרמת טרום בסיסי ועד לרמת מתקדמים א’. הקורסים יפותחו בשני רבדים: רובד ראשון שיכלול בעיקר הרצאות מצולמות ותרגולים בסיסיים, ורובד שני שיכלול הערכה ומשוב אינטראקטיביים ושימוש נרחב בכלים טכנולוגיים מתקדמים.

ביום חמישי האחרון סיירו יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ, וסיו”ר מל”ג, פרופ’ חגית מסר ירון באוניברסיטה הפתוחה והתרשמו מקרוב אחר פעולת המערכת. הרובד הראשון של הקורסים צפוי להיות מוכן לפתיחה לשימוש הסטודנטים לקראת סוף החודש הנוכחי.

הסטודנטים יוכלו להירשם חינם לקורס המקוון, לגשת לתכני הלימוד והתרגולים, ולהיבחן בעלות בחינה בלבד במוסדות שיציעו אפשרות זו.

גלעד ארדיטי, יו”ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל בירך על המיזם ואמר "התעקשנו על פתרון משמעותי לעניין עלויות לימודי האנגלית ודרך לימודם ומהבחינה הזו הקורסים המקוונים הם פתרון מצוין. יש פה הכרה מצד המדינה בחשיבות של הפחתת יוקר המחייה בקרב הסטודנטים ואחריות המדינה להנגשת המערכת ולצד זה יש פה פתח עתידי לשימוש משמעותי יותר בטכנולוגיות לימוד שונות בעתיד". 

המיזם החדשני יאפשר הקלה תפעולית עבור המוסדות להשכלה גבוהה, וכן הקלה כלכלית והגדלה של מרחב הגמישות עבור הסטודנטים להשלמת לימודי האנגלית הנדרשים לתואר אקדמי.

יצוין כי, המיזם הוא בנוסף לאפשרויות הקיימות כיום, ושהסטודנט יוכל לבחור ללמוד את הקורסים הפרונטליים המוצעים במוסדות או להיבחן בבחינה חיצונית כגון אמי”ר או אמיר”ם, כמקובל לצורך סיווג רמת האנגלית שלו על פי שיקול דעתו.

בשלב זה הוחל בפיתוח הקורסים על ידי האוניברסיטה הפתוחה, ומארזי הקורסים המקוונים יפעלו על בסיס הפלטפורמה הפתוחה של מטה "ישראל דיגיטלית".