בכל מדינה מתוקנת קיים ויכוח ער בקרב מקבלי ההחלטות סביב גובה ההתערבות הסואציאלית של המדינה בבתי אזרחיה.

בישראל קיים ויכוח ער בכל ערב תקציב סביב גובה קצבאות הילדים וקצבאות רווחה נוספות, במדינות אירופאיות רבות חולמים להגדיל את תקציב הבטחת ההכנסה או לחילופין להעניק הבטחת הכנסה לכל אזרח, אך מעולם הדבר לא בא לכלל ביצוע.

דומה אפוא, שפינלנד עשתה אתמול היסטוריה קטנה בעניין הזה. על פי ההצעה הפינית, שעדיין מצויה בשלב הניסוח בגוף הביטוח הלאומי של המדינה, תעניק המדינה לכל אזרח 550 יורו בחודש.

את הרעיון המעשי שאבה המדינה מתורתו הכלכלית של מילטון פרידמן שטבע בשנות ה-60' את המונח "מס הכנסה שלילי". על פי התוכנית האוניברסלית כל אזרח מקבל סכום זהה ללא קשר ליכולותיו הכלכליות.

הרעיון נולד בעקבות שקיעתה של פינלנד במיתון מתמשך מזה כשלש שנים כשעשירית מאוכולוסיית המדינה מובטלים.  "הכלכלה של פינלנד במצב קשה. הצמיחח בתוצר הלאומי הגולמי היא למעשה אפס. שיעור האבטלה בעליה והתורים בלשכות התעסוקה רק מתארכים. גם לאחר שהמיתון יסתיים הצמיחה צפויה להיות איטית להכאיב", נמסר במסגרת התחזית הכלכלית האחרונה.