בקיאות בכל המשנה ברורה בחצי שעה ביום

'ארחות חיים' היא תוכנית לימוד חדשה, להקניית בקיאות משמעותית בכל השולחן ערוך חלק 'אורח חיים' עם ביאור המשנה ברורה

ערוץ 7 , א' בטבת תשע"ו | עודכן: 10:50

ארחות חיים
ארחות חיים
צילום: איסטוק, ערוץ 7

תוכנית חדשה בשם 'ארחות חיים' המתחילה היום, ראש חודש טבת, שמה לה למטרה לעודד את הלומדים שבה להגיע לרמת בקיאות משמעותית בכל השולחן ערוך חלק 'אורח חיים' עם ביאור המשנה ברורה.

בלימוד של כשלושה סעיפים בלבד ביום, רוכשים הלומדים בקיאות בכל השולחן ערוך חלק 'אורח חיים' הלכה למעשה עם פירוש המשנה ברורה, במחזור של שש שנות לימוד.

בכל שנה יוקדש הלימוד לכרך אחד של המשנה ברורה, ובעזרת ה' השנה השביעית - שנת השמיטה תוקדש לחזרה על כל השולחן ערוך יחד עם הלכות שביעית. כמובן, שאין חובה להשתתף בכל השנים, ניתן להשתתף בשנים אחדות ללא תלות באחרות, ובקיאות אפילו כרך אחד מבורכת.

במה שונה התוכנית מהלימוד היומי כדוגמת דף גמרא יומי, פרק רמב"ם יומי או דף הלכה יומי? 

ראשית, מי שזמנו מאפשר לו רק שעה אחת של לימוד ביום, ודאי עליו להעדיף לימוד של הלכות הנצרכות לו בכל יום מאשר לימוד שאינו הלכה למעשה.

רבים הקובעים דף יומי בגמרא לומדים סוגיות בנזיקין וטהרות וכדומה, כאשר בהלכות יומיומיות בניהן איסורי שבת החמורים אין להם יד ורגל. גם הלומדים דף יומי או פרק יומי בהלכה, הניסיון מראה שלרוב הלימוד היומי הופך ל'מרדף' יומי בו העיקר אצל הלומד הוא לעמוד במכסה ובקצב, וככל שהזמן עובר השכחה גוברת, ובסוף מחזור הלימודים הלומד רוכש מושגים כלליים בלבד ואינו מגיע לרמת בקיאות משביעת רצון.

בתוכנית 'ארחות חיים', הלימוד הוא של כשלושה סעיפים (בממוצע) ליום בלבד, בבחינת "הוֹן מֵהֶבֶל יִמְעָט וְקֹבֵץ עַל יָד יַרְבֶּה" (משלי יג, יא), כאשר ימי שישי ושבת מוקדשים לחזרה. הדגש הוא למידה משמעותית עם חזרות רבות, בעזרתן רוכש הלומד בקיאות משמעותית וברמה גבוהה ותלמודו בידו. כביאור יסודי ומקובל בכל תפוצות ישראל על השולחן ערוך, נבחר 'המשנה ברורה' ללימוד במסגרת תוכנית זו, ואידך זיל גמור... ללא ספק הלומדים בתוכנית ירכשו בקיאות משמעותית במשנה ברורה שתסייע להם בלימוד ספרי אחרונים נוספים. אנו בטוחים, שמי שירכוש בקיאות משמעותית בששת חלקי המשנה ברורה, הנו בגדר 'תלמיד חכם' ועתיד להיות בעזרת ה' מורה הוראות בישראל.

התוכנית מיועדת לכל מי שחפץ לגדול בתורה ולהיות בקיא בשולחן ערוך עם ביאור המשנה ברורה, בהשקעה של חצי שעה עד שעה יומית, ללא הגבלה של גיל. 

היתרונות בהצטרפות לתוכנית, היא עידוד הלומדים ללמידה משמעותית עם חזרות רבות כדי להגיע לרמת בקיאות גבוהה, ומוסיפה מוטיבציה בעזרת מבחנים, פרסים וחידון שנתי. זאת ועוד, מלבד הכוונה בסדר הלימוד והמלצות לדרך לימוד וחזרה, ישנו תכנון להקמת האתר מלווה לתוכנית אשר ישמש בית מדרש פורה לדיון בנלמד, וכלי עזר ללומדים.

מחזור הלימודים השנתי הראשון מתחיל ביום ראשון ראש חודש טבת. במהלך השנה יתקיימו מבחנים על הנושאים הנלמדים ויחולקו פרסי עידוד למצטיינים. בחג החנוכה בכל שנה, יתקיים חידון הגמר בין המצטיינים במבחנים במהלך כל השנה, בו יוכרזו חתני ההלכה לאותה שנה.

אנו מזמינים אתכם להירשם לתוכנית, ולהיות בקיאים בהלכה. 

לפרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן.