הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלועצמי

הרב יובל שרלו, ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר וחבר ועדת הלסינקי לאתיקה רפואית, אמר הבוקר כי ההנחיה החדשה של הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית לפיה יש לטפל קודם בפצוע הכי קשה בזירת פיגוע גם אם הוא המחבל היא טעות חמורה.

לדברי הרב שרלו לעולם יש לטפל קודם כל בפצוע שהותקף בזירת הפיגוע ורק לאחר מכן בתוקף, הרב שרלו הוסיף שרק במקרים מיוחדים בהם לא ניתן לקבוע מי התוקף כלומר המחבל ומי המותקף יש להעניק טיפול רפואי לפצוע הקשה יותר.

בעבר התייחס הרב שרלו למצבים שונים בפיגועים ואמר כי חל איסור לצלם בפיגועים, משום כבוד האדם וצנעת הפרט.

יו״ר "ישראל ביתנו" ח״כ אביגדור ליברמן, הגיב הבוקר לפרסום בעמוד הפייסבוק שלו כשכתב: "אני קורא לראשי ההסתדרות הרפואית להתפטר לאור ההחלטה המבישה שקיבלו ולפיה יש לטפל קודם בפצוע הכי קשה - גם אם הוא המחבל. זוהי החלטה לא הומאנית, שמעידה שמי שקיבל אותה פשוט לא חי במציאות. זוהי החלטה שהיא כולה חוסר שיקול דעת, בלבול ואובדן המצפן המוסרי. חובה על הרופאים להתקומם נגד ההחלטה הזו ולשנות אותה".