"מפלגת העבודה לדורותיה דאגה ליישב את בית אל"

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת המשיכה היום (שני) לדון בהצעת החוק להסדרת מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, שהגיש ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי.

עפ"י נוסח ההצעה שהונח היום בפני חברי הוועדה, הממשלה תוסמך להאציל מסמכותה על החטיבה להתיישבות בתחום ההתיישבות ובנושאים נוספים שתמצא לנכון.

על ההסכמים שיחתמו בין החטיבה למשרדי הממשלה, יחולו הסדרי פיקוח ובקרה ועקרונות מהמשפט הציבורי. ההצעה קובעת כי אין באצילה כדי להפוך את החטיבה לרשות מרשויות המדינה. עוד קובעת ההצעה, כי זו תוחל גם על הסכמים והחלטות שהתקבלו או נחתמו לפני תחילתו של חוק זה.

בפתיחת הדיון אמר יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי כי הוא קשוב לביקורת של חברי הכנסת ולכן בעצה אחת עם יוזם החוק סמוטריץ', הוא נעתר להוסיף סעיף שיחיל שקיפות על פעילות החטיבה.

עפ"י הסעיף החדש, בהגדרה "רשות ציבורית" שבחוק חופש המידע, תתווסף החטיבה להתיישבות, אולם רק בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, לרבות מידע אודות הוצאותיה, הכנסותיה, דוחותיה הכספיים, קביעת תקציבה וביצועו, וכן מידע לעניין מכרזים והתקשרויות בחוזים לביצוע עסקאות בטובין, לביצוע עבודות או לרכישת שירותים. בנוסף, הוראות חוק חובת המכרזים יחולו על החטיבה.

נציגת משרד המשפטים עו"ד תהילה רוט אמרה "הצעת החוק מקימה רשות שלטונית חדשה שלא ברור מה יהיו סמכויותיה, וללא החובות החלות על רשות שלטונית. זה סתירה של אחד מעקרונות היסוד של הדין המנהלי".

חברי הכנסת מהאופוזיציה טענו כי הנוסח החדש שהונח בפניהם, הינו 'נושא חדש', טענה שחייבה את יו"ר הוועדה לעצור את הדיון וללבן את הטענה בוועדת הכנסת. ואכן, הדיון בוועדת חוקה הופסק לצורך הכרעת וועדת הכנסת שהחליטה לדחות את טענת חברי הכנסת בדבר נושא חדש.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' אמר "ניהול קרקעות המדינה הוא נושא רגיש מבחינה מדינית ופוליטית, ואני לא רוצה שיידעו את האיחוד האירופי על כל קרקע שבונים עליה". לדבריו, "הפנמתי את הליקויים שבחוות הדעת של המשנה ליועמ"ש, ואני מבקש לתקן אותם בחוק".

ח"כ מיכל רוזין טענה כי "יש פה ישרא-בלוף של להרגיש עם, ולהיות בלי. ההצעה אומרת 'הינה, באנו לרמות אתכם ואנחנו נמשיך לעבוד על כל העולם בחסות החוק'". ח"כ אוסמה סעדי זעם, "מה שקורה פה זה פארסה אחת גדולה. זה לא חוקי ולא חוקתי. נושא המקרקעין בשטחים הכבושים הוא עקרוני מאוד ואת זה משאירים במחשכים".

ח"כ רויטל סויד טענה בדיון כי "החטיבה להתיישבות היא פצצה מתקתקת. שנים היא פועלת ללא יכולת לבקר אותה. אף שיש בה גם דברים טובים למען מדינת ישראל וישוב הארץ, באופן שאתם מנהלים אותה, ובתיקון נכלולי שכזה, אתם נותנים תחושה שאכן הדברים נעשים במחשכים".

ח"כ אלעזר שטרן העיר, "התרבות שנוצרה בכנסת היא שאני צריך לבדוק איפה עובדים עלי". שטרן טען כי פורסמו מודעות כנגד חוק הגיור מכספי החטיבה. המטרה מקדשת את האמצעים לרבות לשקר את האיחוד האירופאי ואת חברי הכנסת.

ח"כ בני בגין ציין כי "בהצעת החוק יש חידוש, מכיוון שעד היום החטיבה לא הציגה את תקציבה. גם בחוק חופש המידע יש הסתייגויות והוא אינו פרוץ". לדבריו, "מפלגת העבודה לדורותיה דאגה ליישב את בית אל".