הרבצ"ר הרב רפי פרץ
הרבצ"ר הרב רפי פרץיוני קמפינסקי

רבנים במילואים המשרתים תחת הרבנות הצבאית מביעים דאגה מהניסיון לפגוע פעם אחר פעם במעמדה של הרבנות הצבאית.

בנייר עמדה המופץ בימים אלה בקרב כל הרבנים נאמר כי לאורך השנים פקודות ומסמכים צבאיים רבים העניקו לרבנות הצבאית אחריות מלאה על תחום "תודעה יהודית" אך בשנים האחרונות מנסים גורמים קונסרבטיביים ורפורמיים, בעידוד העיתון הארץ, לקחת מידי הרבנות את תחום זה ולהעבירו לחיל חינוך.

בנייר מצויין כי בתפקידי מפתח בחיל החינוך מכהנים כיום מפקדים המזוהים עם ארגונים קונסרבטיבים ורפורמים.

הרבנים קובעים כי צה"ל משתמש ב"מכבסת מילים" כדי לשנות את הסטטוס קוו ולפגוע במעמדה של הרבנות הצבאית. "עיסוקו של עיתון הארץ באופן אובססיבי ובפרט בתקופה האחרונה בנושא חוזר ומעיד על הדברים".

הרבנים כתבו במסמך שגיבשו כי הרבנות הצבאית אינה יכולה בשום אופן להיות כפופה לחיל חינוך או יחידה אחת עם חיל חינוך. "אין אפשרות להכפיף את התורה, המסורת והמורשת ואת ערכיה. הסברת מסורת וחגי ישראל צריכה להיות מועברת ע“י הרבנות הצבאית אשר עשתה זאת במשך שנים בצורה מסורה ונאמנה כנהוג במסורת ישראל במשך דורות. כפיפות משמעותה שליטה על תכנים בפועל, כל הבטחה הופכת לחסרת משמעות בשטח". 

עוד נאמר כי "המחלוקת על המסורת אינה מאפשרת הגעה להסכמות עם חיל חינוך על אופן העברת התכנים. אף רב  צבאי לא יוכל לתת גושפנקא לפלורליזם דתי ולשיתוף פעולה עם רב רפורמי".

עוד מודגש כי הרבנות מעוניינת ותעבוד בשיתוף פעולה מלא ומוסדר מול חיל חינוך ומוכנה לקבוע נהלים וסדרים לשיתוף פעולה זה שיכללו ישיבות תיאום כפי שעשתה עד היום, דיבור בקול אחד אל יחידות הצבא ויצירת גורם יחיד לפניות מפקדים. גורם זה לא יוכל להיות כפוף לחיל חינוך, לשון המסמך.

"הנסיון מוכיח כי תכני יהדות שהועברו לאחריות חיל חינוך תורגמו בשטח לארגונים רפורמים בלבד: תחום השבתות שהועבר בשנה האחרונה לחיל חינוך עבר להתנהל באופן מלא בבית בינה הרפורמי, הופסקו השבתות בבית הקשתות, וההסכם הכתוב שעל פיו נשארה הרבנות כשותפה בעיצוב התכנים, בחירת המרצים, אישור הגרף והתכניות - נשכח לגמרי. חידון התנ“ך נכפה לשירת נשים ובוטל השנה לחלוטין".

עוד נאמר כי לאחרונה הוכרחו חיילים דתיים לצפות בהצגה שבה נשים הופיעו ללא כל כיסוי על הבמה בתשובה לתלונתם הוסבר בחיל חינוך כי כפי שנשים צריכות לסבול ולהיות בעזרת נשים אזי החיילים הדתיים יצטרכו לסבול הצגות כאלה גם הם.

עוד נאמר כי נושא תודעה יהודית אינו קשור לקיצוץ התקציבי שהרי מדובר על 5 קצינים בקבע והדבר זניח מבחינה כלכלית. 

במסמך מזהירים מגזירות נוספות בהן קיצוץ ברבני הפיקוד והורדתם מדרגת סא“ל לרס“ן, בעוד שעמיתיהם לתפקיד מראש דרגתם בכירה יותר - אל“מ. "דבר זה יגרור הורדה בדרגה ממסגרת רבנות הגדוד עד רבנות הפיקוד. ירידה בהירכיה הפיקודית תסב נזק רב עד כדי חוסר יחס, בעקבות כך תהיה פגיעה חמורה בסמכויותיו וביכולותיה של הרבנות הצבאית לתת מענה וגיבוי לכוחות הלוחמים, ולרבנים הכפופים, ואי יכולת לעמוד במשימתם ובפרט בנושאי כשרות שבת ומועדים".

כמו כן מתוכן קיצוץ של 17 אחוזים וחצי בתקני הרבנות, "משמעותם והשלכותיהם של מהלכים אלה חמורות מאד ועלולות לגרור את הצבא למלחמות דת אשר יפגעו בחוסנו של צה“ל. פיקוח על התכנים ע“י גורמים שאינם מוסמכים לכך או שרוח המסורת זרה להם תגרום בלבול לחייל הדתי והמסורתי.

''מדורי דורות הרב הוא הגורם המקצועי שאמון על מסורת ישראל. הדבר חמור כפליים כאשר מי שרוצים להפקיד בידיה את תכני היהדות לא רק שאינה דמות רבנית אלא אף תפיסות עולמה זרות לרוח היהדות. דברים אלו נותנים טעם לפגם ומייצרים תסיסה בקרב הציבור הדתי והמסורתי".