תוחמר הענישה נגד מעסיקי שב"חים

בין יתר הצעדים: ייקבעו קנסות מינימום למעסיקי ומליני שב''חים. המשטרה תקבל סמכות מנהלית לסגור ל-30 יום עסק בו נתפסו שב''חים.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ט"ו בטבת תשע"ו

תוחמר הענישה נגד מעסיקי שב"חים-ערוץ 7
גלעד ארדן
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

המשרד לביטחון הפנים הפיץ היום (א') תיקון לחוק הכניסה לישראל העוסק במליני ומעסיקי שוהים בלתי חוקיים, בהתאם להנחיית השר לביטחון הפנים גלעד ארדן.
 
השר ארדן אמר כי "מי שמעסיק שוהים בלתי חוקיים מסכן את חיי אזרחי ישראל. בגל הטרור שוב הוכח עד כמה מסוכנת הימצאותם של שב״חים במרכזי הערים ובאתרי בניה. עלינו להעניש בחומרה מעסיקי ומליני שב''חים, כך שלא ישתלם להם לסכן את חיי אזרחי ישראל תמורת בצע כסף".
 
השינויים המרכזיים בתזכיר החוק:

  • תורחב ההגדרה ''מעסיק'' ו''מלין'' כך שתכלול גם מי שהעסיק או הלין בעקיפין, כגון חברות קבלניות גדולות שמעסיקות עשרות קבלני משנה המעסיקים שב''חים.
  • אדם שמעסיק או מלין שב''חים באופן חד פעמי יהיה צפוי לעונש של עד 2 שנות מאסר, או לקנס בגובה של עד 75,000 ש''ח.
  • החוק קובע קנס מינימאלי בגובה 5,000 ש''ח להעסקה חד פעמית של שב''ח.
  •  העונש כלפי אדם שמעסיק או מלין שב''חים באופן סדרתי, כלומר שהעסיק או הלין יותר משב''ח אחד, או שהעסיק או הלין שב''ח למשך פרק זמן העולה על יממה, יעלה מעד שנתיים מאסר לעד ארבע שנות מאסר. 

 לחלופין, ניתן יהיה להטיל עליו קנס בגובה של עד 226,000 ש''ח במקום 75,000 ש''ח כפי שקבוע כיום בחוק, כאשר הצעת החוק החדשה מציבה רף מינימאלי של קנס בגובה 10,000 ש''ח.

  • במקרה שמדובר בתאגיד המעסיק או מלין שב''חים באופן חד פעמי, ניתן יהיה להטיל קנס בגובה של עד 300,000 ש''ח במקום 75,000 שנהוג כיום. בנוסף נקבע גם כאן סכום מינימאלי של קנס בגובה 20,000 ש''ח.
  • במקרה שמדובר בתאגיד שמעסיק או מלין במישרין או בעקיפין שב''חים באופן סדרתי, כאמור לעיל, ניתן יהיה להטיל קנס בגובה של עד 452,000 ש''ח, במקום 75,000 ש''ח שקבוע כיום בחוק. בנוסף נקבע סכום מינימאלי של קנס בגובה 40,000 ש''ח.  
  • תינתן סמכות מנהלית לקצין משטרה לסגור בית עסק, מתחם או מקום בו נעברה עבירה למשך שלושים יום.  
  • תינתן לבתי המשפט סמכות לסגור או להגביל את השימוש בבתי עסק לרבות באתרי בניה עד תום ההליכים, ובנוסף ניתן יהיה להגביל או לשלול רישיונות והיתרים של תאגיד המעורב בביצוע העבירה, לרבות רישיון עסק, היתר בניה ועוד. לביהמ"ש סמכות לחלט את התמורה בעד ההעסקה או ההלנה או את שוויה הכספי.
  • תוארך הוראת השעה אשר החמירה את הענישה גם על מסיעי שב''חים בשנתיים נוספות.