פלוסקוב וכחלון
פלוסקוב וכחלוןצילום: דוברות המפלגה

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים בקריאה טרומית את ההצעה לתיקון חוק הביטוח הלאומי בנוגע לחישוב דמי לידה של עובדת עצמאית, שהגישה ח"כ טלי פלוסקוב ממפלגת 'כולנו'.

על פי ההצעה, חישוב גובה דמי הלידה לעובדת עצמאית יקבע על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח ברבע השנה שקדם ליום הקובע לקבלת דמי הלידה, או ברבע השנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, לפי הגבוה מבניהם.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "נשים עצמאיות בעלות עסק, נאלצות לעיתים להוריד בהיקף פעילותן העיסקית בשנת המס בה הן נושאות תשעה חודשי הריון, וכפועל יוצא יורדת הכנסתן השנתית".

פלוסקוב הוסיפה כי "כל אישה עובדת זכאית לשלושה חודשי תשלום דמי לידה שחישובם מבוסס על הכנסתה החודשית בטרם הלידה. אצל אישה שכירה, אין שינוי בגובה השכר בחודשי ההריון ועל כן דמי הלידה שלה משקפים נאמנה את שכרה".

"לעומת זאת, יולדת שהיא עצמאית בעלת עסק משלה, מקבלת דמי לידה המחושבים על בסיס ההכנסה בשנת המס בה הייתה הרה, ובמקרים של סיבוכי הריון שהינם למצער מנת חלקן של לא מעט נשים הרות, הבסיס לחישוב דמי הלידה אינו משקף את גובה ההכנסות הריאלי של העצמאית בטרם ההריון", סיכמה חברת הכנסת.