כחלון: נוזיל את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני

שר האוצר והממונה על שוק ההון הכריזו על רפורמה שתוזיל את דמי הניהול. "הרפורמה תעזור בעיקר לעובדים שאינם מאוגדים".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ז בטבת תשע"ו

כחלון: נוזיל את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני-ערוץ 7
משה כחלון
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, משיקים רפורמה שתוביל להוזלת דמי הניהול ולהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.

הרפורמה מורכבת משני נדבכים – המדינה תבחר את קרן הפנסיה הזולה ביותר ותאפשר למעסיקים לבחור בקרן אחרת בכפוף לביצוע הליך תחרותי.

הרפורמה כוללת הליך תחרותי שבמסגרתו ייבחר גוף אשר יציע את דמי הניהול הנמוכים ביותר. גוף זה יוגדר כקרן הפנסיה הנבחרת לתקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, יצורפו לקרן זו עובדים שלא בחרו בעת הצטרפותם למקום העבודה במוצר פנסיוני, אלא אם השיג להם מעסיקם הסדר פנסיוני אחר.

עובדים המצטרפים לקרן יהיו זכאים להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של 5 שנים ממועד הצטרפותם. במטרה לאפשר כניסת שחקנים חדשים לשוק, הנשלט כיום על ידי 5 קרנות בלבד, יינתן בהליך יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק שלהן קטן מ-5%.

במידה והמעסיק יבחר שלא לצרף את עובדיו לקרן שנבחרה בהליך שערכה המדינה, יהיה עליו לבצע הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו.

ההליך התחרותי מבטיח לכל הגופים בשוק החיסכון הפנסיוני הזדמנות שווה לזכות, בהתאם לקריטריונים הכוללים דמי ניהול נמוכים, תשואה גבוהה ושירות איכותי. ההליך התחרותי יאפשר לכל קרן לזכות בניהול הפנסיוני של המעסיק, יגביר את השקיפות ויצמצם ניגודי עניינים אפשריים.

מאות אלפי עובדים במשק משלמים כיום דמי ניהול מקסימאליים - 0.5% מהצבירה ו-6% מהתגמולים. רוב העובדים האלו אינם מאוגדים ולכן יכולת המיקוח שלהם נמוכה. גביית דמי ניהול בשיעור מקסימאלי פוגעת בהכנסה של העמית בפרישה.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "צעד אחר צעד אנחנו מבצעים פעולות להוזלת דמי הניהול ולהגברת התחרות בשוק הפנסיוני. עובדים רבים משלמים עדיין דמי ניהול גבוהים מדי ובעזרת הרפורמה הזו נקטין במידה משמעותית את רמת הפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם".

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, הדגישה כי "הרפורמה מיועדת לעובדים אשר לא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש לצורך הוזלת דמי הניהול. ההליך מעניק יתרון לקרנות פנסיה קטנות, ומסייע בהסרת חסמי כניסה לשוק הנשלט כיום על ידי 5 גופים בלבד".