נבחר. בן ששון
נבחר. בן ששוןפלאש 90

פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים מתייחס במכתב שכתב להשתלחות הבוטה של ד"ר עופר כסיף, מרצה באוניברסיטה, שכינה את שרת המשפטים איילת שקד "חלאה ניאו נאצית".

המכתב המלא:

האוניברסיטה העברית מגנה בחריפות שימוש בביטויים לא-ראויים ופוגעניים בצורה קיצונית (כגון: ניאו-נאצי, חלאה, טינופת), שמרצה באוניברסיטה עשה בהם שימוש, השבוע. הסגנון הזה אינו קביל, אינו משקף את ערכי האוניברסיטה ואת רוח הסובלנות והכבוד ההדדי שבהם דוגלת האוניברסיטה.

חברי הסגל של האוניברסיטה רשאים לבטא את דעותיהם, כאנשים פרטיים, גם אם דעות אלו מקוממות. האוניברסיטה מגנה שיח פוגעני, אלימות-מילולית ושיסוי. כל שיח צריך להתנהל בדיאלוג מכובד והקשבה לדעות של האחר. כל עוד אין מדובר בניצול של הבמה האקדמית, האוניברסיטה אינה אחראית להתבטאויות של החברים בקהילה האקדמית.

בידי רשויות אכיפת החוק, ולא בידי האוניברסיטה, יש הסמכות לטפל במקרים שבהם יש בהתבטאויות או בפעולות חברים בקהילה האקדמית, כאנשים פרטיים, עבירה על החוק.

יתרה מזאת – האוניברסיטה מקדמת מעורבות חברתית ופעילות ציבורית של כלל חברי הקהילה האקדמית, מתוך ראייה כי זהו גם אחד מתפקידיה כמוסד ערכי וחינוכי. באוניברסיטה מתקיימים חופש ביטוי מלא ופעילות סדירה (תוך שמירה על הסדר הציבורי), של ארגונים ופעילים מכל הקשת החברתית והפוליטית. בשל כך נקבעו באוניברסיטה העברית נהלים חדשניים פתוחים, לאישור פעילות פוליטית וציבורית. האוניברסיטה מתירה חופש ביטוי בקמפוס כל עוד האירועים מתואמים לפי התקנון, ואינם מנוגדים לחוק.

מיום הקמתה שואפת האוניברסיטה לקידום השיח הציבורי תוך הקשבה מכבדת ומוקירה של כל הזרמים האידיאולוגים והפוליטיים. במסגרתה פעלו והגיעו להישגים זה לצד זה המובהקים שבהוגי הדעות הישראלים. חופש הביטוי הוא נשמת אפן של השיחות האינטלקטואליות והדמוקרטית.

בשבועות האחרונים אנו עדים להסתה כלפי ציבורים שלמים, שהגיעה עד נשיא המדינה. האוניברסיטה מגנה כל שיח שטנה, בין אם הוא הסתה על פי החוק ובין אם לאו. אף שהדברים שהוטחו בשרת המשפטים איילת שקד נאמרו על דעתו הפרטית של האומר, האוניברסיטה מסתייגת מהם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. הם קיצוניים, לא נכונים ופוגעים לשווא.

גם במצבים של אי-הסכמה קיצוניים מאמינה האוניברסיטה כי השימוש בשואה, במונחיה, ובזיכרונותיה מוזיל את חשיבות הזיכרון, משיק להכחשתה ולא מקדם במאומה את הפולמוס הציבורי החיוני.