האוצר יוזם: הגנה לפנסיונרים על חשבון הצעירים

הצוות ממליץ לשמור על מדיניות הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה באותו היקף הקיים היום, אך להקצותן לחוסכים בצורה יעילה יותר.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ו

האוצר יוזם: הגנה לפנסיונרים על חשבון הצעירים-ערוץ 7
שי באב"ד
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד הגיש היום לשר האוצר, משה כחלון, את דוח הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני.

המלצת הצוות היא להגדיל את היקף הקצאת איגרות החוב המיועדות לפנסיונרים, הזקוקים לרמת ודאות גבוהה בקצבה. במקביל, יופחת בהדרגה היקף הקצאת איגרות החוב המיועדות לחוסכים הצעירים, אשר להם אופק השקעה ארוך יותר.

הצוות ממליץ לשמור על מדיניות הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה באותו היקף הקיים היום, אך להקצותן לחוסכים בצורה יעילה יותר.

באוצר מציינים כי למרכיב היציבות חשיבות גוברת ככל שהחוסך מתקרב לתקופת תשלומי הקצבה בשל התלות הגבוהה בקצבה למחייתו. לעומת זאת, חוסכים צעירים יכולים להתמודד עם חוסר יציבות ותנודתיות בחיסכון הפנסיוני שלהם, באמצעות שינוי בדפוסי העבודה, הצריכה והחיסכון.

באוצר טוענים כי הקצאה יעילה יותר של אג"ח מיועדות תגדיל את יציבות הקצבאות של הפנסיונרים ותאפשר לחוסכים להגדיל את סכום החיסכון.

על פי המלצת הצוות 60% מהנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות לפנסיונרים יושקעו באיגרות חוב מיועדות. לחוסכים מגיל 50 ועד גיל פרישה תוקצה יתרת איגרות החוב המיועדות, עד לשיעור של 30% מהנכסים. במידה ותישארנה אג"ח מיועדות אחרי ההקצאות הללו תוקצה היתרה לחוסכים עד גיל 50.

איגרות חוב מיועדות הן איגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות מדד ונושאת ריבית קבועה. אגרות החוב מונפקות בהיקף של 30% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. כיום, איגרות החוב מוקצות באופן זהה לכל החוסכים והפנסיונרים בקרנות האמורות. איגרות החוב המיועדות מספקות תשואה ריאלית של 4.86%.

בראש הצוות עמד מנכ"ל משרד האוצר, והשתתפו בו הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סגנית הממונה על התקציבים, יעל מבורך, הכלכלן הראשי, יואל נוה, המשנה ליועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, נציג בנק ישראל, עדי ברנדר והמועצה הלאומית לכלכלה, ניר בריל.