מי מטפל ב- 300 משפחות שלא השתקמו?

שלמה וסרטייל, מנהל מוזיאון גוש קטיף, מותח ביקורת חריפה על סגירת מנהלת 'תנופה' לפני שהושלמה מלאכת הטיפול במגורשי גוש קטיף וצפון השומרון.

על אנשי המנהלת הוא אומר, "על חורבותינו הם התפרנסו. בחלק מהמקרים עשו עבודה מצוינת ובחלק מהמקרים השאירו עבודה. איך אפשר לסגור דבר שלא נגמר?", תוהה וסרטייל.

וסרטייל מציג שאלות לקראת העתיד, "אם המנהלת תיסגר, מי יטפל ב-300 המשפחות שעוד לא בנו את ביתן? מי יטפל באנשים שעוד לא חזרו למעגל העבודה? הכול  יפול על ארגונים התנדבותיים?"

לדבריו מלכתחילה המנהלת הייתה צריכה להכיל עובדים ממגורשי ההתנתקות מכיוון שהם מכירים טוב יותר את העניין, כלשונו.