כחלון לצד ח"כ רועי פולקמן
כחלון לצד ח"כ רועי פולקמןצילום: מרים אלסטר, פלאש 90

שרי הממשלה ידונו היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה בהצעת החוק לשכירות הוגנת של יו"ר סיעת 'כולנו' ח"כ רועי פולקמן.

על פי הצעת החוק, משכיר דירה לא יוכל לשנות את שכר הדירה לשוכר במשך 3 השנים למעט הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. מאידך, ההצעה קובעת שמשכיר שישכיר דירתו במסגרת הסכם שכירות למגורים לטווח ארוך, יקבל בעת מכירת הדירה הנחה בשווי של 5,000 שקל, עבור כל שנה בה הדירה היתה מושכרת.

ב'דה מרקר' דווח הבוקר כי שרת המשפטים איילת שקד (הבית היהודי) מתנגדת נחרצות לסעיף הכובל את מחיר השכירות ובמהלך סוף השבוע האחרון התקיים מו"מ מולה בעניין הסעיף האמור.

פולקמן הסביר את נחיצות הצעת החוק "במצב הנוכחי של שוק השכירות נדרשת התערבות לצמצום חוסר היציבות ולהסדרת היחסים בין הצדדים, באמצעות קביעת מנגנון המבקש לתמרץ את בעלי הדירות שישכירו את הדירות לטווח הארוך, של לפחות 3 שנים כאשר שכר הדירה לא ישתנה למעט הפרשי הצמדה למדד".

עוד הבהיר, "המציאות מוכיחה כי משכירים מעדיפים להציע לשוכרים לחתום על חוזים קצרי טווח, לרוב לתקופה של שנה. חוזה לתקופה קצרה עשוי לפגוע בוודאות של השוכר לגבי המשך מגוריו, בדירה ומקובל לטעון כי יש בכך כדי לפגוע ברווחתו. מאחר שלשוכר עלויות, כלכליות ואחרות בדירה, כלומר סיום חוזה השכירות, עשוי להסב לו נזק, הרי שהוא נמצא בנקודת מיקוח נמוכה, בהגיעה של תקופת השכירות לקיצה. לפיכך, בידי המשכיר, עומדת אפשרות נוחה שלעיתים אף מנוצלת, להעלות את שכר הדירה בסכום הדומה לשיעור הנזק, שעשוי להיגרם לשוכר אם יאלץ לעקור מהדירה".