מחירי הנפט הנמוכים יביאו למשבר כלכלי?

כלכלי בלילה עם שרון גל, ימים א'-ה' 23:00, בערוץ 20.