להורים ולמתבגרים

ספרו החדש של הרב שיינפלד חשוב ביותר להורי הבנים, וגם הורי בנות ימצאו בו טעם.

הרב יואל קטן , ד' בשבט תשע"ו

להורים ולמתבגרים     -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

הבן שלי מתבגר.

מורה נבוכים לגיל הנעורים.

אלי שיינפלד.

ירושלים, ספריית בית אל, תשע"ה. 175 עמ'

(elided@gmail.com)

אחרי הספר החשוב 'היצר, הלב והאדם' העוסק באתגרי גיל ההתבגרות, החליט המחנך והמרצה הרב אלי שיינפלד, ר"מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים, להוציא לאור גם ספר הדרכה נקודתי שיסביר להורים ולמורים (ואף למתבגרים עצמם) מה בדיוק קורה להם בתקופה הקריטית הזאת של המעבר מגיל הנעורים לגיל הבגרות. או במילים אחרות – איך קורה שחתלתול חמוד שנהג להתרפק בחיק הוריו הופך לפתע לנמר זעוף פנים שלוּף שיניים וציפורניים...

אחרי מבוא מחכים מאת הרב אלישע אבינר, וחמישה פרקים שעוסקים בהתבגרות עצמה, מגיע עיקרו של הספר: י"ג פרקים שעוסקים בדרכי יצירת הקשר עם הנער המתבגר ובדרך לגרום לו לדבר ולשתף, הבנת קשייו, קביעת גבולות בעניינים שבין הבחור למקום ולהוריו, עצות מעשיות ליצירת שיח משמעותי וקבוע עם הבן ועוד ועוד.

מכל עמוד בספר ניבטת האהבה של המחבר לתלמידיו, וגם להוריהם הנבוכים. ספר חשוב ביותר להורי הבנים, וגם הורי בנות ימצאו בו טעם.

******

אמונת עתיך.

כתב עת למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל.

גיליון 110 (שבט תשע"ו).

שבי דרום (כפר דרום תובב"א), מכון התורה והארץ,

תשע"ו. 158 עמ'

(6847325‑08)

עוד גיליון מלא וגדוש, תוצר שיתוף הפעולה של המכונים העוסקים במצוות הארץ, בכלכלה, ברפואה, בטכנולוגיה, במשפט, בכשרות, במקדש ועוד מתוך מבט תורני. העבר, ההווה והעתיד משולבים במעשיהם ובחזונם. העבר הוא שלשלת הפסיקה המקובלת, ההווה הוא ההתפתחות התורנית והכלכלית-רפואית-טכנולוגית אשר מעלה שאלות ודורשת תשובות. והעתיד הוא החזון לקימום מדינה שתנהג על פי ההלכה בכל תחומי החיים.

שיתוף הפעולה לכשעצמו, שהוא כינוס לצדיקים שטוב להם וטוב לעולם, הוא דבר גדול, ובוודאי כאשר החיבור הזה בא לידי ביטוי בין השאר בפורום חותם, שכבר מטיל את חותמו על התנהלות החיים הציבוריים בארץ.

עשרות תשובות קצרות ומאמרים ארוכים פזורים בדפי החוברת הזאת מרבני המכונים השונים. כמה דוגמאות: האם מקיימים את מצוות השבת אבידה בהנחת האבידה במרכז היישוב? היתר גילוח הפנים בעזרת מכשיר לייזר, הצורך בנוכחות בלנית בשעת הטבילה, צער בעלי חיים בהריגת תרנגולים מיותרים, לשון ראויה בכתיבת צוואה, הפרשת תרומות ומעשרות במוצאי שביעית, ועוד ועוד.

******

עצת שמעון.

חלק א – בענייני מועדים ונבואה.

מאת שמעון ברוך קלמן.

עריכה: אבי קלמן.

פתח תקווה, תשע"ו. רכט עמ'

(shimon.kalman@gmail.com)

שמעון קלמן עוסק רוב ימיו בעסקי ביטוח, אך מקדיש שעות רבות מאוד לתורה. הוא נקשר לתלמידי חכמים שונים, ובעיקר לגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א, שבכולל שלו בחולון הוא לומד לעתים מזומנות. שש מן הסוגיות שעסק בהן בענייני המועדים וגדרי הנבואה הוא העלה על הכתב בעומק ובהרחבה, כמה מהן פרסם ב'תחומין' וב'המעין'. כנספח למאמר בעניין "לא בשמים היא" ליקט, בעזרת בנו המוכשר שגם ערך את הספר, מקורות רבים העוסקים בנושא. תורה מפוארת עם דרך ארץ.

wso.shaalvim@gmail.com