ח"כ בצלאל סמוטריץ': ללמוד מיהושע

כיצד יש לפעול כדי לעקור את הטרור שיוצא מתוך אוכלוסיית הערבים אזרחי ישראל?

נעמה בן חיים , ד' בשבט תשע"ו

ח"כ בצלאל סמוטריץ': ללמוד מיהושע-ערוץ 7
בצלאל סמוטריץ'
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

במילה אחת: נחישות. שלוש איגרות שלח יהושע בן-נון ליושבי הארץ עם כניסתו אליה: הרוצה להשלים ומוכן לקבל על עצמו את הריבונות היהודית בארץ ולחיות תחת שלטונה - ישלים.

הרוצה לילך - זה שאינו יכול לכבוש את רגשותיו הלאומיים הטבעיים - ילך, ויגשים את שאיפותיו באחת ממדינות ערב הרבות. והרוצה להילחם - יילחם, ובעזרת ה' ננצח אותו. האסטרטגיה הזאת של יהושע בנויה על הנחת יסוד בסיסית: אנחנו כאן וזה שלנו. נקודה. זה אינו נושא לדיון, וחבל על הזמן של מי שינסה להתכחש לכך. מכאן והלאה נפתחות בפני כל אחד מיושבי הארץ שאינם יהודים שלוש חלופות ואין בלתן.

ערביי ישראל אינם שונים בעניין הזה מערביי יהודה ושומרון. אצל אלו, כמו אצל אלו, הטרור נובע מחוסר הפנמה של הנחת היסוד הבסיסית הזאת ומאמונה שאפשר לשנות אותה ולגרש אותנו מהארץ או מחלקים ממנה, חלילה.

בשנים שלאחר מלחמת השחרור ותחת השפעתה, כמו גם בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים ותחת הרושם האדיר שהיא השאירה, נראה היה שערביי ישראל הפנימו את עובדת מציאותנו ושלטוננו כאן בארץ. אלו מהם שבחרו להישאר בה קיבלו עליהם את מרותה ואת אופייה של המדינה היהודית. הם הבינו היטב שהחיים תחת השלטון היהודי יהיו טובים לאין ערוך מאלו של משפחותיהם וחבריהם במדינות ערב.

כשמדינת ישראל החלה לגלות חולשה מול ערביי יהודה ושומרון ולנהל איתם משא ומתן על הקמת מדינה פלשתינית, הרגישו ערביי ישראל פראיירים והחלו לחתור אף הם לממש את שאיפותיהם הלאומיות כאן בארץ ישראל. מהם עושים את זה בדרכי שלום, ומהם בדרך הטרור.

רק חזרה לאסטרטגיה של יהושע בן-נון והבהרה נחרצת לערבים משני צדי הקו הירוק שאין שום סיכוי למימוש שאיפותיהם הלאומיות כאן בארץ ישראל תפחית את המוטיבציה שמניעה את הטרור ותביא בעזרת ה' להפסקתו.

ח"כ בצלאל סמוטריץ'

(הבית היהודי)