פקס
פקס צילום: istock

לישיבת הממשלה מחר (ראשון) תובא הצעת השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל להעמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה.

לאחר אישור ההחלטה יונחו כל משרדי הממשלה לאפשר פנייה אליהם והמצאת מסמכים, שנעשו עד היום באמצעות הפקס, גם באמצעות דואר אלקטרוני (אימייל) או כל כלי דיגיטלי אחר.

ההחלטה אינה מבטלת את הפנייה באמצעות פקסים ולאזרחים תינתן אפשרות בחירה. ההחלטה תתקבל כהמשך לשיפור השירות לציבור ועידוד חדשנות במגזר הציבורי אותו מקדמים המשרד לשוויון חברתי, באמצעות המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", והרשות לתקשוב הממשלתי בהובלתו של ראש הרשות יאיר פראנק.  

בפיילוט שבוצע טרם הגשת ההחלטה במוקד של רשות התאגידים במשרד המשפטים, הוסר מספר הפקס לתקופה מסוימת והוחלף בכתובת דואר אלקטרוני. התוצאה המיידית הפכה את תנועת המסמכים מ-80% פקסים ו-20% פניות בדואר אלקטרוני למעל 80% פניות באמצעות האימייל. תוצאות אלו הוכיחו היטב את הדרישה לשימוש בכלים דיגיטליים בקרב הציבור.    

"ההחלטה שתובא לאישור הממשלה היא לא פחות ממהפכה שירותית וצעד נוסף שיקל באופן ניכר על חייהם של אזרחי ישראל שחויבו עד כה לפנות למשרדים ממשלתיים באמצעות הדואר, הפקס ופעמים רבות להגיע באופן פיזי אל נותני השירות, בשעות מוגבלות, בעניין שיכל להיפתר ע״י שליחת מייל פשוט מהמחשב או מהטלפון הנייד", אמרה השרה גמליאל.

היא הוסיפה, ''שליחת דואר אלקטרוני בפניות למשרדי הממשלה תייעל את השירות לאזרח, תחסוך שעות עבודה וסרבול בירוקרטי מעיק ותצמצם את הפערים החברתיים באוכלוסייה. המשרד לשוויון חברתי, באמצעות 'ישראל דיגיטלית', פועל וימשיך לפעול להתאמת והנגשת השירותים הממשלתיים לאזרח באמצעות דיגיטציה וטכנולוגיות מתקדמות״.