רשות המיסים: עודכנו מדרגות מס הרכישה

גובהה של המדרגה הראשונה, בה נהנה רוכש דירה יחידה מפטור מלא ממס רכישה, יעמוד מעתה על 1,600,175 ש"ח.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ז' בשבט תשע"ו

רשות המיסים: עודכנו מדרגות מס הרכישה-ערוץ 7
מראה נדיר בירושלים
צילום: נתי שוחט. פלאש 90

גובה מדרגות מס הרכישה עודכן אתמול (שבת) בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2015 המתפרסם ביום 15.1.16, כך נמסר מרשות המיסים.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה בשנת 2015 בשיעור של – 2%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה לתשלום.

כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמא, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2015 לא שולם מס על שווי שעד 1,568,800 ש"ח ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,600,175 ש"ח.     

המדרגות החדשות לרוכש דירת מגורים יחידה:

על חלק השווי שעד 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

על חלק השווי העולה על 1,600,175  שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%;

על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקלים חדשים  ועד 4,896,615 שקלים חדשים – 5%;

על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים  ועד 16,322,055 שקלים חדשים – 8%;

על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקלים חדשים– 10%;

לדוגמא: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,000,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,600,175 ש"ח  - לא ישולם מס.

על חלק השווי העולה על 1,600,175 ש"ח ועד 1,898,005 ש"ח ישולם מס בשיעור 3.5%  =  10,424 ש"ח.

על חלק השווי העולה על 1,898,005 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5%   =  5,100 ש"ח.

סה"כ מס רכישה לתשלום – 15,524 ש"ח (לעומת 17,180 ש"ח במידה שהדירה היתה נרכשת בשנה החולפת).

מדרגות מס הרכישה החדשות אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

על חלק השווי שעד 4,896,615 שקלים חדשים – 8%.

על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים – 10%.