ראש הממשלה בישיבת ועדת השרים, היום
ראש הממשלה בישיבת ועדת השרים, היוםצילום: לע"מ

כחלק מהמהלך הממשלתי לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, אישרה היום (שני) וועדת השרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי תכנית ייעודית רב שנתית.

התכנית, שהיקפה עומד על כ-55 מיליוני שקלים בפריסה לארבע שנים, הוגשה על ידי משרד הכלכלה ומתמקדת בשילוב בתעסוקה איכותית הולמת כישורים תוך הגדלת רמת ההשתכרות ושיעורי התעסוקה, פיתוח וקידום ההון האנושי והעלאת שיעור היזמות העסקית בקרב העדה.

התכנית כוללת, בין היתר הכוונה לשדרוג תעסוקתי, מתן שוברים להכשרה מקצועית, השקת קרן יזמות ייעודית ותכנית לתמרוץ מעסיקים להעסקת יוצאי אתיופיה בשכר גבוה ומסלול להשמת אקדמאיים. מדד ההצלחה של התוכנית יהיה שילובם של לפחות 3,600 מיוצאי אתיופיה במעגל התעסוקה.

התוכנית של משרד הכלכלה, נבנתה החלטת הממשלה בנושא. בתהליך שארך שנה וחצי קיים משרד הכלכלה התייעצות מול מספר רב של בעלי עניין, ידע וסמכות שונים. כל ההערות שנאספו גובשו לכדי תובנות שהובאו בפני הנהלת המשרד.

לצורך יישום התכנית תוקם ועדה משולבת של נציגי משרד הכלכלה ונציגי הקהילה האתיופית אשר תבחן את אופן העמידה ביעדי התכנית ותביא ליישומה המיטבי.