שי ניצן
שי ניצןפלאש 90

הפורום המשפטי לישראל הגיש לשרת המשפטים ח״כ איילת שקד (הבית היהודי) חוות דעת בנוגע להמלצות דו״ח גולדברג והנציבות לביקורת על הפרקליטות.

הפורום הביע בפני שרת המשפטים את דאגתו מההמלצה להפוך את הנציבות לגוף ביקורת פנימי הכפוף להנהלת הפרקליטות.

לדברי עו״ד איתי הכהן מהפורום, הרעיון העומד בהקמת מערך הביקורת על הפרקליטות הינו הקמת גוף ביקורת חיצוני עצמאי לחלוטין שאינו כפוף כלל ובוודאי שלא מבחינה היררכית להנהלת הפרקליטות. הכפפת הנציבות להנהלת הפרקליטות  והפיכתו לגוף ביקורת פנימית כפי שממליץ דו״ח גולדברג תסכל לחלוטין את התכלית שעמדה ביסוד הקמת הנציבות ואינה מצדיקה כלל את הקצאת המשאבים התקציביים הכרוכים בהקמת גוף שכזה, אומר הכהן.

על כן מציעים בפורום לדחות את המלצת הדו״ח על הקמת גוף ביקורת פנימי בפרקליטות ולהקים גוף ביקורת חיצוני, "אנו מציעים שלא לקבל את המלצת הדוח בסוגיה זו. מן הראוי שתהיה לנציבות הסמכות להמליץ על העמדה לדין משמעתי ובמקרים המתאימים גם על העברת התלונה לטיפול במישור הפלילי", אמר עו״ד הכהן.

לדבריו, יש מקום לקבוע כי במקרים שבהם עולה חשד חלילה לפלילים נגד גורם בתוך הפרקליטות מן הראוי כי הגוף שילווה את החקירה יהיה גורם חיצוני ולא גורם מתוך הפרקליטות. 

עו״ד הכהן הוסיף והדגיש כי המקרה של עו״ד רות דוד בפרקליטות הוא מקרה קלאסי המוכיח את הנחיצות של גוף חיצוני.

הפורום המשפטי לישראל מביע תמיכה בעמדת השופט בדימוס אליעזר גולדברג כי אין להחריג גם את היועץ המשפטי לממשלה מפיקוח גוף הביקורת.  ״בהמלצה  של כב' השופט גולדברג יש  כדי ליצור איזון ראוי בין הצורך לשמור על עצמאותו של היועמ"ש בהפעלת שיקול דעתו בתחום סמכויותיו לבין הצורך ביצירת גוף ביקורת עצמאי שיהיה מוסמך לברר תלונה הנוגעת להתנהלותו או התנהגותו״ 

מנכ״ל הפורום המשפטי לישראל נחי אייל הביע בסיום הדיון תמיכה במרבית עיקרי הדו״ח  וקרא לשרת המשפטים איילת שקד לפעול להקמת הגוף במתכונת עצמאית, "דו״ח גולדברג הוא דו״ח חשוב שמהווה שינוי חשיבה חיוני וחשוב. אנו מלווים את הקמת גוף הביקורת לפרקליטות בחמש השנים האחרונות והגיע הזמן שהוא אכן יפעל במתכונת שלשמה הוא הוקם - גוף חיצוני שמסוגל לעשות ביקורת אמיתית ללא מורא וללא שיקולים זרים".

לקריאת חוו״ד המלאה על הדו״ח