אסון ההדברה. ארכיון
אסון ההדברה. ארכיוןפלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה היום את החוק המסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים.

הצורך בחוק עלה במידה רבות בעקבות פטירתן של אביגיל ויעל גרוס ז"ל, כתוצאה מהדברה שבוצעה בבית המשפחה.

החוק קובע בין השאר הוראות להכשרת מדבירים, הליכי רישוי לעיסוק בהדברה תברואתית ופיקוח על מדבירים במטרה לצמצם את החשיפה ואת הפגיעה בבריאות הציבור וכן להקטין את הנזק לסביבה.

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, קידם את אישורו של החוק בכנסת הנוכחית לאחר שהוא אושר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת.

העיסוק בהדברה כולל שימוש בחומרים מסוכנים, הנעשה פעמים רבות בתוך בתי מגורים או בקרבת בני אדם, ומחייב פיקוח הדוק למניעת אסונות כתוצאה משימוש פיראטי וללא רישיון מוסדר. כמו כן, באופן תקדימי, מפקחי הגנת הסביבה יוכלו לפעול לאכיפת חוק המדבירים במערכת הביטחון.

החוק החדש ייתן מענה ראוי, מקצועי ועדכני לסוגיות רבות לעניין פעולות הדברה הכרוכות בסיכונים מיוחדים כתוצאה, למשל, משימוש בגזים, שהם רעילים ביותר.

הצעת החוק כוללת חידושים ושיפורים משמעותיים בתחום בטיחות ובריאות הציבור, ובהם:

חובת הכשרה של מדבירים בקורס מוכר טרם קבלת הרישיון.

חובת רישוי של כלל העובדים בהדברה וביטול מעמד עובדי ההדברה שאינם מורשים ואינם מפוקחים.

קביעת מספר סוגי רישיונות ייעודיים, מדורגים.

סדרי עדיפויות סביבתיים בבחירת אמצעי הדברה כך שייעשה שימוש בתחילה באמצעי מניעה וטיפול ורק בעת הצורך ייעשה שימוש בחומרי הדברה כימיים.

הרחבת סמכויות פיקוח והאכיפה כך שיכללו גם הטלת עיצומים כספיים וכך גם רמות הענישה יוחמרו ביחס לעבירות מסוימות.