300 אלף ש' קנס על העסקת עובדים זרים שלא כחוק

בית הדין הארצי לעבודה השית על חקלאי קנס של 300 אלף ש"ח בגין העסקה לא חוקית ופגיעה חמורה בכבוד האדם.

אורלי הררי , י"ז בשבט תשע"ו

חקלאות
חקלאות
פלאש 90

בית הדין הארצי לעבודה קיבל לפני ימים אחדים את ערעורה של רשות האוכלוסין וההגירה והשית על חקלאי קנס בסכום של 300 אלף ש"ח בגין העסקת עובדים זרים בניגוד לחוק.

ראשיתו של ההליך בהרשעתו של החקלאי בחודש יולי 2012, בגין העסקת 14 עובדים זרים שלא כדין וזאת במשותף עם אביו, בעסק לפיטום אווזים ושחיטתם שהופעל על ידי השניים.

החקלאי הורשע בהעסקת העובדים הזרים ללא היתר, ללא התקשרות בחוזה עבודה בכתב, ללא הסדרת ביטוח רפואי, ומבלי שהעמיד לרשותם מגורים הולמים. העובדים הזרים שוכנו בלול עופות ללא תנאים תברואתיים תוך שהם חשופים לפגעי מזג האוויר ולצחנה.

בפסק הדין הבהירו השופטים "הפער המובנה ביחסי מהגר העבודה והמעסיק, כאשר העובד הזר מצוי רחוק ממשפחתו, במדינה שאין הוא בקיא בשפתה ובאורחותיה ולמעשה נתון הוא כל כולו לחסדיו של מעסיקו, מטיל על המעסיק נטל כבד יותר לנהוג בעובד באחריות ובכבוד.

"אין לאפשר למעסיק לנצל חולשתם של עובדים שכאלה, ופגיעה בעובדים אלה ובצלם האנוש שלהם ראויה לגינוי החמור ביותר שחברה יכולה לגנות. הלנת עובדים בלול עופות מעבירה לכאורה מסר כי העובדים הללו אינם שווי ערך כאדם וכי אינם ראויים לבוא בקהל", הדגישו השופטים.

ברשות האוכלוסין וההגירה הביעו סיפוק מהחלטת בית הדין והבהירו כי עבירות בתחום העסקת עובדים זרים הן עבירות פליליות לכל דבר ויש למגרן באופן מוחלט.