45% מהיהודים בעד סיפוח - 45% מתנגדים

נתוני סקר "מדד השלום" שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלים: שוויון בקרב היהודים בין תומכי סיפוח שטחי יו"ש למתנגדים.

ידידיה בן אור , כ"ג בשבט תשע"ו

האשמות קדומות מתעוררות. ההתנחלויות במוקד
האשמות קדומות מתעוררות. ההתנחלויות במוקד
סרג' אטל. פלאש 90

בין השאלות שנשאלו בסקר "מדד השלום" החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שתוצאותיו פורסמו היום (שלישי), היתה גם השאלה האם הגיעה השעה לספח את השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. 

שאלת הסקר נוסחה כך, "בשנה הבאה ימלאו 50 שנה למלחמת ששת הימים. יש הטוענים כי הגיע הזמן שישראל תספח רשמית את כל השטחים שנכבשו במלחמה ההיא והנמצאים כיום בידיה. האם אתה תומך או מתנגד לכך?"

בציבור היהודי צדדו בסיפוח יהודה ושומרון כ-45 אחוזים מהמשיבים, ושיעור דומה מאוד התנגדו. שאר המשיבים היהודיים בחרו שלא לנקוט עמדה כלשהי. 

יש לציין כי עורכי המחקר לא שאלו שאלה זאת את הנשאלים הערבים, או לחילופין בחרו שלא לפרסם את תשובותיהם של הערבים לשאלה זו.

שאלה נוספת שהוצגה לכל משתתפי הסקר נגעה לקשר בין "כיבוש" ל"דמוקרטיה". מהתשובות עולה כי בקרב היהודים רוב ברור (66%) אינם מסכימים לטענה כי השליטה הממושכת בשטחים מונעת ממנה להיות דמוקרטיה אמתית.

פילוח לפי מחנות פוליטיים מורה כי בשמאל כ-85% מסכימים לטענה כי ה''כיבוש'' מונע מישראל להיות דמוקרטיה אמיתית לעומת 30% ממי שמיקמו עצמם במרכז וכ-11% בלבד מאנשי הימין.

שלא במפתיע, בניגוד לרוב היהודי שאיננו רואה סתירה בין ה''כיבוש'' לדמוקרטיה, בקרב הערבים הדעה הפוכה: 76% מהערבים סבורים כי ה''כיבוש'' מפריע לישראל להיות דמוקרטיה אמתית.