רומן זדורוב
רומן זדורוב פלאש 90

אפתח בהבהרה: כאשר בית משפט מכריע בשאלת אשמתו של אדם, עליו לבחון השערות שמא מדובר בחף מפשע.   

בפרשת זדורוב אין ספק שהמנוחה נרצחה כך שכל השערת חפות שאפשר לנסח לכאורה בעניינו תצטרך להניח שאדם אחר רצח אותה. השערה כזו תניח ממילא אף  כי כל הראיות המפלילות נגד זדורוב הצטברו "במקרה" .

אולם, בחינה של מכלול הראיות המפלילות נגד זדורוב מגלה שמשקלן ההסתברותי הוא גבוה מאוד, בדומה לראית ד.נ.א (שגם משקלה כידוע הוא הסתברותי) להוכחת זהותו כרוצח, ובכך נשללות אף ההשערות השונות לחפותו כפי שיפורט מייד.

השערת חפות כזו מניחה כי:

במקרה זדורוב הודה בפני חוקריו, בפני מדובב ושחזר את המעשה. במקרה הודאת זדורוב הייתה עמוסה לפרטים כך שיקשה על מי שאינו הרוצח להמציא אותם למשל הסתרת אוזניות נגן המוסיקה מתחת לחולצה כדי שלא יתלכלכו בדם. במקרה זדורוב הודה בפני המדובב ברצח בלחש ומייד אחר כך הכחיש את הרצח בקול רם כדי שהחוקרים ישמעו את ההכחשה. במקרה זדורוב חשש שימצאו ראיות מפלילות כגון בציפורניו וכן חשש שטיפות הדם בשירותי הבנים יפלילו אותו. במקרה בשחזור קופץ זדורוב מעל הדלת ומנגב מעל הדלת את טביעות האצבעות כלומר יודע לחקות היטב רוצח אתלטי ומקפיד על פרטים כמו ניגוב טביעת אצבעות.

במקרה משליך זדורוב את מכנסיו יום לאחר הרצח ובמקרה מספר למדובב שהשליך את המכנסיים במטרה שלא יגלו שהוא הרוצח למקום ששם שופכים בטון. במקרה הוא גם משליך את להב הסכין איתה עבד באותו יום לאחר הרצח ובמקרה הוא מספר למדובב כי השליך את הלהב ולכן אין סיכוי שהמשטרה תתפוס אותה. במקרה שלא כרגיל לאחר הרצח הוא מכבס את חולצתו בעצמו ולא חמיו מכבס אותה כדרך שגרה. במקרה אף על פי שסוליות נעליו אמורות להיות מלוכלכות לאחר העבודה, הן נקיות לגמרי באופן שמתיישב עם ניקיון בחומר ניקוי. במקרה לאחר הרצח באותו יום התגלה במנעול המקלט בו עבד זדורוב ואת תיקו השאיר שם, קיסם תקוע כדי להקשות על פתיחת המנעול.

במקרה זדורוב הפגין בקיאות בתהליך הפיסיולוגי של איבוד דם עקב פגיעה בעורקי הצוואר. במקרה שיקר זדורוב לאדם בשיחה טלפונית ביום הרצח לאחר הרצח כי אשתו ישנה וכי הוא אינו יכול לעבוד אצלו מחר. במקרה ידע זדורוב לספר לאשתו לאחר שיחת הטלפון הנ"ל ביום הרצח לאחר הרצח כי המנוחה נמצאה בשירותים אף על פי שהמשוחח העיד שלא ידע כלל ולכן לא אמר לזדורוב שמצאו את הילדה בשירותים, אלא שמצאו אותה בבית הספר. במקרה ידע זדורוב כי בתא שירותים זה יש פגם ייחודי במנעול כך שאי אפשר לנעול אותו מבחוץ. במקרה ידע זדורוב באיזה תא שירותים בדיוק היה הרצח - מתוך ארבעה תאי שירותים הוא אמר שהרצח בוצע בתא השני.

במקרה כאשר נשאל איך ידע זאת, הוא הסתבך בהסברים אבסורדיים. במקרה ידע זדורוב כי הרצח בוצע כאשר ראדה עומדת עם הצד לכיוון הרוצח ולא כשאחוריה לכיוון הרוצח. במקרה נראה זדורוב בשעה 14:15 בחדר המורים על ידי הפסיכולוגית של בית הספר כאדם שנמצא ב"תנועתיות נסערת" כאשר הדבר תואם להודאתו לפיה לאחר הרצח היה במצב דחק נפשי. במקרה הבחין זדורוב שהשיער של ראדה הוא כצמה מגולגלת בלי גומי ובמקרה ראדה נמצאה כששערה פזור באופן שכיסה את פניה. במקרה סיפר זדורוב כי יצא מתא השירותים וייתכן שעלה על האסלה ובמקרה נמצאה טביעת נעל על מכנסי המנוחה. במקרה סיפר זדורוב כי הסכין החליקה לבית החזה ובמקרה נמצא חתך לא עמוק בבית החזה.

במקרה סיפר זדורוב שהוא שיסף את גרונה של ראדה אף על פי שאפשר לשסף ואפשר גם לדקור ובמקרה הדבר תואם את הממצאים בגופה. במקרה סיפר זדורוב כי ביצע את הרצח בשתי תנועות חיתוך סכין ובמקרה נמצא חתך כפול בצווארה של ראדה. במקרה סיפר זדורוב כי ביום הרצח נעל נעלי "סלמנדר" ובמקרה מומחי טביעת נעל זיהו כתם בצורת חצי סהר, הדומה בהיקפו לעיגול הדריכה, סימן של כתם עגול, הדומה לחלק מעיגולי הדריכה בסוליה השמאלית וסימן חלש מאוד של חלק מהאותיות N ו- D. במקרה העיד זדורוב כי המנוחה הרימה את ידה כאשר הניף את הסכין והוא פגע בידה עם הסכין ובמקרה נמצאו פצעי הגנה בידיים. במקרה נמצאו כתמי דם על קורות תא השירותים ובמקרה הדבר מתאים לדרך היציאה מהתא שהדגים זדורוב. במקרה זדורוב היה אדם אלים, הודה באלימות כלפי אחיו והאח אישר זאת, סיפר כי הכה אנשים כאשר שימש שומר במועדון באוקראינה.

במקרה דיווח זדורוב על פנטזיות אלימות כלפי ילדי בית הספר המציקים והמקניטים אותו, סיפר שהוא מסוגל לאבד שליטה ומה קורה כשהוא מאבד שליטה. במקרה היה מניע לרצח הן מניע כללי - הוא חשב שתלמידים עלולים לקלל חזק, נהגו לנתק לו את קבל החשמל, צעקו וקללו והודה שהזעם בעקבות התנהגויות אלה הניע אותו לרצוח את ראדה. במקרה לראדה לא היו אויבים כך שלא עולה על הדעת מי יכול לרצוח אותה. במקרה זדורוב הרבה לשקר. במקרה שבוע וחצי לפני הרצח ניסה זדורוב להוריד מהאינטרנט סרטי סנאף. במקרה ארבעה ימים לפני הרצח גלש זדורוב באתר אינטרנט ובו מאמר העוסק ב "שיטות להטלת מורא" לנטרול מהיר של היריב. במקרה זדורוב גלש מספר ימים לפני הרצח באתר אינטרנט ובו כתבה על אישה שהייתה במצב של אי שפיות זמנית בעת הרצח ובמקרה אומר זדורוב למדובב שהוא העמיד פנים את עצמו כבלתי שפוי בפני החוקרים.

אם נפעיל חשיבה בינומית-הסתברותית על הסיכוי להצטברות מספר סימנים מפלילים כמו אלה שהובאו לעיל נגלה הסתברות אפסית להתקיימותם אצל אדם חף מפשע. ברשימה לעיל הובאו 44 סימני אשמה שכולן צריכים להתקיים במקרה אצל זדורוב, בהנחה שאדם אחר ביצע את הפשע. כעת הבה נבצע את האילוסטרציה המתמטית הבאה: נניח כי ההסתברות הממוצעת להתקיימות כל סימן כזה אצל אדם חף מפשע היא 5 אחוזים. כן נניח כי ברמת חקירה כפי בעולם האמיתי קיימים 200 סימנים אפשריים לאשמה (ברמת ההפשטה שתוארה כאן, וברמת החקירה ואפשרויותיה המעשיות והמשפטיות במקרים אלו) .

הנחות אלו הן כמובן כולן לטובתו של זדורוב ועם כל זאת ההסתברות למצוא מספר סימנים מפלילים כאלה(44) או יותר (עד 200 לפי ההמחשה) בהסתברות אפריורית של 5% לקיומו של סימן כזה אצל אדם חף  קטנה מ- 0.000000000001 (קטנה מהסיכוי להצליח לנחש את הכרטיס הזוכה בהגרלה שבה יותר ממיליון מיליונים של כרטיסים) או במילים אחרות: קטנה מ אחד חלקי 10000 מיליון אחוז!

כלומר: ההסתברות שסימנים אלו יופיעו במקרה אצל אדם חף קטנה משמעותית מההסתברות להתאמה מקרית של ראית פרופיל ד.נ.א  טיפוסית הנמצאת בזירה העבירה, לזו של נאשם חף מפשע.

יתרה מזו: צבר הראיות המפלילות נגד זדורוב חזק בהרבה מראית ד.נ.א, וזאת מאחר שהאחרונה עלולה זו להיות מושתלת או מושמת בתום לב בזירה. כמו כן עלולים להתרחש טעויות אנוש או מעבדה בקביעת עצם ההתאמה של פרופיל  ה- ד.נ.א בזירה לפרופיל החשוד. ולא אף זו: ראית ד.נ.א מוכיחה לכל היותר את נוכחות החשוד במקום מפליל ואילו כאן מקבץ הראיות מוכיח הרבה מעבר לכך - את עצם מעשה הרצח.

אמת, נותרו מספר תמיהות וממצאים בלתי מוסברים לכאורה בעניינו של זדורוב , אך לכולם אפשר לספק הסבר בנסיבות: עקבות הנעליים הזרות בתא השירותים יכולות להיווצר בשל כך שבעת ההמולה חלק מהנוכחים ניסה "להיתלות" וייתכן כי נכנסו לתא בני אדם שלא הופיעו ברשימת הנוכחים בתא לאחר הרצח. זדורוב ניגב עם חולצתו את המקום בו נגע בידיו כך שלא הותיר טביעות אצבעות. ממילא לא כל אדם מותיר דנ"א במקום בו הוא נוכח, השיער ביד המנוחה שייך ככל הנראה לה, ה- דנ"א על חולצת המנוחה יכול להיות לפני הרצח על ידי בני אדם איתם באה במגע כגון תלמידי כיתתה, נעליים מוכתמות בדם יכולות להתנקות עד כדי כך שלא יתגלה דם סמוי ואמנם יש סימנים שסוליות הנעליים עברו ניקוי.

בהינתן כל ההסברים דלעיל, עולה כי סימני השאלה לגבי אשמת זדורוב אינם מצטברים לכדי ביטול החסם ההסתברותי. ממצאים אלה ניתנים להסבר על ידי תובנות כלליות של חקירת עבירות והתנהגות אשמים כך שיש לפנינו הסבר אינטגרטיבי לסימני השאלה להבדיל מהצטברות גדולה מדי של מקריות סטטיסטית. זיהום הזירה והראיות מסביר את טביעות הנעליים וממצאי דנ"א על חולצת המנוחה שאינן של זדורוב, התנהגות אסטרטגית מסבירה את עניין הסכין המשוננת, השארת התיק, השלכת המכנסיים, כיבוס החולצה וניקוי הנעליים שבעצמם לא מעלים חסם הסתברותי להצלחת ניקוי הדם (ייתכן שהחולצה מלכתחילה לא התלכלכה בדם וכובסה רק ליתר ביטחון) וכן ניקוי טביעות האצבעות. אין לנו אינדיקציה שההסתברות להצלחת ניקוי סוליות הנעליים וטביעות אצבעות ואי הותרת דנ"א בזירה היא נדירה מאוד.

בהינתן ההצבר המפליל של ראיות אלה על מנת להעמיד השערת חפות יש לעורר תמיהות באשמתו של זדורוב שהן באותן סדרי גודל מן הבחינה ההסתברותית. אחרת  כל השערה סבירה לתמיהות באשמתו צריכה לשלול את קבלת השערת החפות. הראנו כעת כי זה אכן המקרה כאן . ההסבר האינטגרטיבי שהובא לסימני השאלה אינו יכול להדחות באמצעות טיעון בעל כוח הסתברותי כזה , כך שלא מתקיים משקל נגד לחסם ההסתברותי עקב הראיות המפלילות.

אכן נראה שהלך מחשבה זו הוא שעמד בבסיס הכרעתו  של השופט יצחק עמית בפרשה. לפיכך טעה שופט המיעוט דנציגר, בביקורתו על השופט עמית, שכלל לדעתו "ספקולציות שאין להן אחיזה בראיות". למעשה אין אלו ספקולציות כל עיקר, וזאת משום האמת הסטטיסטית לפיה הכוח המכריע של הראיות המפלילות הופך את ההסברים לתמיהות לסבירות בהחלט

לבסוף, לאחרונה טען פרופ' סנג'רו שהרשעת זדורוב ברצח שגויה. לשיטתו אין לראות בפרטים מוכמנים שנמסרו על ידי הנאשם ושהיו בידיעת המשטרה בזמן מסירת ההודאה ראיות מחזקות אותה זאת מתוך הנחה (בעיתית מאוד לדעתי) שקיים סיכוי רב שהמשטרה שמה בפיו אותם פרטים מוכמנים . סנג'רו לפיכך קורא למציאת ראיה "מסייעת" עצמאית להודאה.

ואולם אין קושי במציאת ראיות כאלו בענייננו. אפילו הרשימה החלקית שהובאה קודם כוללת מספר לא קטן של ראיות שאינן תלויות בהודאתו או התמצאותו בפרטים מוכמנים שאינם בידיעת המשטרה קיימות מספר ראיות "סיוע" להודאה בפרשת זדורוב: למשל , זריקת המכנסיים, זריקת הסכין, עדות על היותו בתנועתיות נסערת, הקיסם במנעול המקלט.

לסיכום: הרשעת זדורוב ברצח בוצעה מאחר שאשמתו הוכחה מעבר לכל ספק סביר, ואת הראיות לכך סיפקנו כאן.