"קרן 'יחד' – מהלך של גאולה"

הרב אליהו מסביר לערוץ 7 מדוע ניתן להעביר לקרן יחד כספי מעשרות. "שפע, ברכה ואור שמגיע לעולם וסנגוריה עצומה על עם ישראל".

שמעון כהן - ערוץ 7 , ל' בשבט תשע"ו

"קרן 'יחד' – מהלך של גאולה"-ערוץ 7
הרב שמואל אליהו
צילום: אביעד לוי

לקראת סיומו של שבוע המודעות לקרן 'יחד' שוחחנו ביומן ערוץ 7 עם רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, על המיזם כולו ועל שאלות רוחניות והלכתיות העולות ממנו.

בראשית דבריו מציין הרב אליהו כי "אפילו אם לא יצטרכו להשתמש במיזם בכלל, כלומר אם רק אדם לקח ערבות על חבר ולא הצטרך לזה, אבל יש כאן חבורה אחת וערבות הדדית זה שפע, ברכה ואור שמגיע לעולם וסנגוריה עצומה על עם ישראל. כל שכן כאשר הדבר מצליח לעזור לאדם בעת צרה, זה כפל ברכה".

בין השאלות העולות סביב מיזם 'יחד' היא שאלת המעשרות, האם ניתן להחשיב את התרומה למיזם כמעשר, ובשיחה עם הרב אליהו חידדנו את השאלה ותהינו אם ניתן להחשיב תרומה מתן של סכום שבסופו של דבר יש בו כדי לתרום בעתיד גם לתורם עצמו במידה וחלילה יזדקק. "אני לא חושב שזה מפריע", אומר הרב אליהו, "יש מקומות בהלכה שבהם כתוב שמותר לאדם לקבל טובת הנאה כשהוא נותן תרומות ומעשרות. כלומר עצם קבלת טובת ההנאה לא מורידה מהמצווה".

עם זאת מוסיף הרב ומעיר כי "ברור שכאשר אדם מכוון על עצמו זו מדרגה אחת לעומת מי שמכוון על אחרים שדרגתו הרבה יותר גבוהה, אבל בין כך ובין כך ניתן לתת מתוך כספי מעשרות".

שאלה נוספת שעולה סביב 'יחד' היא השאלה שעלתה גם בעבר סביב ביטוחי חיים ועניינה "חשבונות של מעלה" – האם כאשר אדם עושה לעצמו ביטוח חיים ודואג ליורשיו חשבונות שמיים יכולים לגרום להקדמת מותו שלו, שכן עד היום מה שהחזיק אותו בעולם הזה הייתה הדאגה השמיימית לעתיד ילדיו וקרוביו.

הרב אליהו אינו מייחס לשיקול זה משמעות מיוחדת וקובע: "אלו חשבונות שאנחנו לא מחשיבים אותם. אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו כדי להביא ברכה לעולם ולא לחשב חשבונות של מעלה".

על סוגיית ביטוח החיים אומר הרב אליהו כי אמנם יש פוסקים שסברו שזה דבר מותר, אך "אני לא חושב שזה דבר נכון, אף על פי שהתירו אותו חכמים גדולים. ביטוח חיים בעיקר מעשיר את בעלי ההון וכשאתה צריך הם לא נמצאים שם בדרך כלל. אבל כאן מדובר בדבר אמיתי ונכון שאדם דואג לחברים שלו, ואם כשהוא יצטרך הם ידאגו לו אין בכך כל דבר רע".

כשהוא מסכם את יחסו לקרן 'יחד' אומר הרב אליהו כי לא רק שמדובר במהלך חשוב מאוד אלא מדובר ב"מהלך של גאולה", כלשונו. "כאשר יהודים דואגים אחד לשני זה מביא ברכה ענקית. זו הגאולה, להטות שכם אחד. זה חשוב עד בלי די".