סטודנטים בשירות המדינה ייגשו למכרזים פנימיים

עד כה, סטודנטים לא היו רשאים להגיש מועמדות גם אם עבדו באותו גוף לאורך זמן.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , א' באדר תשע"ו

התחזקות. פולקמן
התחזקות. פולקמן
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בכירי נציבות שירות המדינה בישרו לוועדה לקידום הרפורמה בשירות המדינה כי החל מחודש אפריל הקרוב יורשו סטודנטים העובדים בשירות המדינה להתמודד על תפקידים קבועים במכרזים פנימיים במקום העבודה שלהם.

כיום לא משתלבים הסטודנטים בעבודה עם סיום העסקתם ב"תקן סטודנט", והם נאלצים לעזוב את מקום עבודתם חרף הניסיון, הידע והמיומנות שצברו.

שירות המדינה נחשב עבור אקדמאים צעירים למעסיק אטרקטיבי בזמן הלימודים ועל כל משרת סטודנט בשירות המדינה מתקבלים בממוצע כ-200 קורות חיים. כתוצאה מכך, מועסקים סטודנטים רבים במשרדים השונים בשירות המדינה.

נציין כי הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה, בראשות יו"ר סיעת כולנו ח"כ רועי פולקמן, הוקמה בהחלטת ועדת הכנסת ועוסקת בקשיים ביישום הרפורמה בשירות המדינה, עליה החליטה ממשלת ישראל בשנת 2013. 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"על בסיס ההחלטה שהתקבלה ביוני 2013, בהמשך לדוח טרכטנברג, יצאה לדרך רפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה. מדובר על רפורמה מרכזית ומשמעותית באחד הנושאים הכי קריטיים במדינת ישראל", אמר פולקמן.

"המדינה הכירה בבעייתיות שקיימת בכל שדרות השירות הציבורי: זמני גיוס, טיפול בסגל בכיר, קצובת כהונות, מבחנים לעובדים, כניסתם של מועמדים חדשים לשירות הציבורי ועיכובים הנגרמים מצד משרדי הממשלה. כמו כן, יש צורך לטפל בנושאים בוערים כגון מניעת מינויים פוליטיים, קליטת סטודנטים במכרזים ציבוריים, שיפור השירות לאזרח. אין לי ספק שנביא בשורות כבר בפתיחת הוועדה".

נציגי הסטודנטים עובדי משרדי הממשלה מסרו בתגובה, "אוכלוסיית הסטודנטים הינה אוכלוסייה איכותית, מוכשרת ובעלת מוטיבציה גבוהה. לעיתים ההתייחסות אל הסטודנטים הינה כאל עובדי קבלן זמניים ש'סותמים חורים' במשרד.

אנו מאמינים כי ההעסקה במשרת סטודנט במשרדי הממשלה הינה עתודה תעסוקתית ומצפים כי הסטודנטים ישתלבו בהמשך במשרות ניהוליות ואיכותיות. הכנסת סטודנטים לתקני קבע במשרדים הממשלתיים תביא להזרמת דם חדש לשירות המדינה ותעלה את מעמדו. אנחנו שמחים על המהלך המבורך בו תאפשר נציבות שירות המדינה לסטודנטים עובדי השירות להתמודד במכרזים בין משרדיים. המהלך מהווה שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה ואפשרויות הקידום של הסטודנטים.

חשוב לציין כי ההשתלבות תיבחן כפיילוט למשך שישה חודשים ולאחר מכן יוחלט על יישומה במשרדים השונים.ההשתלבות תתאפשר לאחר 18 חודשי וותק במשרד בו מועסק הסטודנט וכן לאחר סיום לימודיו האקדמאים.  נפעל להורדת מכסת החודשים המינימלית לשניים עשר חודשים ע"מ שגם סטודנט שהצטרף לשירות המדינה כסטודנט בשנת הלימודים האחרונה יוכל להשתלב בשירות המדינה לאחר סיום לימודיו. כמו כן נפעל על מנת לאפשר לסטודנטים לתואר ראשון להגיש מועמדות לאחר סיום הגשת החובות למוסד הלימודים ללא המתנה לקבלת תעודת הזכאות, ולסטודנטים לתואר שני להגיש מועמדות עוד בזמן הלימודים.

אנו רוצים להודות לחברי הכנסת הרבים שתמכו במהלך לשיפור תנאיהם של הסטודנטים ובראשם יו"ר הוועדה חבר הכנסת רועי פולקמן וחברת הכנסת תמר זנדברג  וכן למנהלת הוועדה נועה בירן. נבקש להדגיש כי אנו פועלים במישורים שונים ע"מ לשפר את תנאי השכר של הסטודנטים, הרחבת מכסת השעות החודשיות, הרחבת שנות ההעסקה במשרת סטודנט, השוואת תנאי הסטודנטים  לתנאיהם של העובדים הקבועים, חישוב הוותק במשרת סטודנט להמשך העבודה בשירות המדינה ועוד".