איריס יפרח: לחזק ולהתחזק

כיצד צריכה ישראל להגיב על הצתת בית הכנסת בגוש עציון?

נעמה בן חיים , ב' באדר תשע"ו

איריס יפרח
איריס יפרח
צילום: מרים צחי

הצתת בית הכנסת בגוש עציון היא מעשה נפשע וחמור מאין כמוהו.

התמונות של הספרים הקדושים חרוכים ושרופים קשות מנשוא. כבר תקופה ארוכה שאנו סופגים פגיעות בגוף ובנפש, ומראות קשים של אנשים נשים וטף נרדפים מדי יום ביומו אך ורק בשל היותם יהודים הם מראות שהנפש לא יכולה לשאת.

אין ספק שמדובר בניסיון לפגוע בנו ובקדוש לנו בכל דרך. השאלה כיצד עלינו להגיב היא שאלה שעלינו לשאול את עצמנו מדי יום ביומו. האם הורגלנו חלילה וחס למראות של פיגועים, לפגיעות בגוף ובנפש? ומה על הנרצחים בתוך ביתם? בעבודתם? בחיק משפחתם? וברחובות ארצנו? האם נטילת נפש אינה פגיעה בקדוש לנו, ברוח ובנפש שלנו, וכי לא על זה נאמר "כי הדם הוא הנפש"?

אין בכך אלא התבוננות פנימית אמיתית אל תוך עצמנו, למידת סבלנו אל מול מציאות כואבת. חשבון הנפש שלנו, של כולנו, הוא עניין יומיומי.

לא נניח לאמירות בנוסח "הזמן מרפא או מעמעם את הכאב". לא ולא! בדיוק ההפך: הכאב גדול ואין לאן לברוח!

אני מאמינה ובטוחה שממשלת ישראל שואלת שאלה זו מדי יום ביומו, ומצפה שתפעל בנחישות ובכל דרך אפשרית כדי לעצור את שפיכות הדמים של בני עמנו והפגיעה בקדוש לנו.

מחזקת אני את כוחות הביטחון העושים ימים כלילות למען ביטחוננו.

אחיי האהובים, האמונה בקיום עמנו בארצנו מגלה בנו גבורה וחוסן. נמשיך לחזק ולהתחזק אל מול המנסים להשמידנו. נישא עינינו בתפילה וזעקה ליושב במרומים שתהא גאולתנו ברחמים גדולים. נתאחד כולנו מתוך אחריות משותפת, כי בכך כוחנו. 

איריס יפרח

אמו של אייל  הי"ד