בנק לאומי
בנק לאומיצילום: אריה מינקוב

מנתונים שפורסמו על ידי בנק ישראל, עולה כי ההשקעות הישירות במשק על ידי זרים ("FDI") הסתכמו בשנת 2015 בכ-12.2 מיליארד דולר.

נתון זה מצביע על קצב השקעה גבוה באופן ניכר מזה של השנה שעברה, ודומה לזה של שנת השיא 2013. התפתחות זו, תמכה בהיקף שיא של השקעות ישירות נכנסות נטו (ההשקעות הנכנסות לישראל בניכוי השקעות ישירות של ישראליים בחו"ל), אשר הסתכמו בכ-9.4 מיליארד דולר בשנה שחלפה.

מנגד, היקף ההשקעות הפיננסיות היוצאות נטו (ההשקעות הפיננסיות של ישראליים בחו"ל בניכוי ההשקעות מסוג זה הנכנסות לישראל) הסתכם אשתקד בכ-10.3 מיליארד דולר – קרוב להיקף השיא משנת 2012. שני הגורמים העיקריים ליציאה של השקעות פיננסיות מהמשק במהלך 2015 היו: 1.מימושים של השקעות פיננסיות מצד משקיעים זרים, בעיקר באג"ח ממשלתיות ובמק"מ, כמו גם במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל; 2. היקפים משמעותיים של השקעות פיננסיות בחו"ל מצד המשקיעים המוסדיים (אשר חלקן מגודרות), על אף מימושים יש לציין כי השקעות פיננסיות הן לרוב תנועות הון קצרות טווח, להבדיל מהשקעות ישירות שהן תנועות הון לטווחי זמן ארוכים יותר.

על כן, הן עשויות להוביל לעלייה זמנית חדה יחסית במידת התנודתיות של השקל. ואכן, בעת האחרונה ניתן להבחין בעלייה מסוימת במידת בסך הכול, תנועות ההון נטו (השקעות ישירות והשקעות פיננסיות) הסתכמו בשנת 2015 ביציאה של כ-800 מיליוני דולרים.

על אף ההיקף הניכר של תנועות פיננסיות יוצאות נטו, שיכול לבוא לידי ביטוי בעליה זמנית נוספת של מידת התנודתיות של שער החליפין של השקל, העודף בהשקעות הישירות הנכנסות נטו, לצד הערכותינו כי העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים יישמר, מהווים גורמים בסיסיים שתומכים בטווח הארוך בשילוב עם סביבה פיסקאלית בהיקף ניכר, במהלך הרביע הרביעי בעיקר.

התנודתיות של שערו של השקל מול הדולר יציבה בשקל חזק יחסית מול סל המטבעות.