כחלון: עידן חדש של תחרות אמיתית

שר האוצר וסגנו הפיצו להערות הציבור את תזכיר החוק להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ח' באדר תשע"ו

משה כחלון
משה כחלון
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שר האוצר משה כחלון וסגנו יצחק כהן הפיצו להערות הציבור את תזכיר החוק להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות תפעל כיחידה ממשלתית עצמאית ונפרדת כאשר השר הממונה יהיה שר האוצר. 

תפקידיה של הרשות יהיו - שמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים; הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים, על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם; קידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית; ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית.

שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את הממונה לתקופת כהונה של חמש שנים. הממונה יהיה ראש הרשות וינהל את ענייניה. אופן מינוי הממונה ומשך תקופת הכהונה נועדו לבסס את עצמאותו.

הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה בדומה למשרד ממשלתי, והממונה יהיה האחראי על הסעיף התקציבי. יצירת סעיף תקציבי נפרד לפעילות הרשות תאפשר לה שיקול דעת מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה. בנוסף, כל עובדי אגף שוק ההון יעברו לרשות החדשה. 

על חשיבות עצמאותה של רשות פיקוח פיננסית עמדו ארגונים בין לאומיים, כגון ה-OECD  וקרן המטבע הבין-לאומית. הארגונים הדגישו בהמלצותיהם את החשיבות ביצירת רגולטור עצמאי בישראל אשר ישמור על ציבור המבוטחים והחוסכים. 

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "זה הוא צעד ראשון לעברו של עידן תחרותי חדש כשהאזרח נמצא במרכז. הרשות החדשה תשפר את פעילות שוק ההון ותגביר את רווחתו הכלכלית והחברתית של האזרח בישראל. הרשות תשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים, תשכלל את התחרות ותחזק את אמון הציבור בגופים המלווים".

סגן שר האוצר, יצחק כהן, הוסיף כי "הרגולטור החדש יהווה זרוע מרכזית בשוק ההון של מדינת ישראל לעשורים הבאים. הרגולטור החדש יהיה עצמאי, יבטיח יציבות מערכתית ויבצע פיקוח הנוגע להגנת הצרכן".