רוברט אילטוב
רוברט אילטוב פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק סוכן חוץ של יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ רוברט אילטוב.

על פי הצעת החוק, אשר הוצמדה להצעה הממשלתית המוכרת כ"חוק העמותות", כל ארגון הזוכה למימונה של ישות מדינית זרה יוגדר כסוכן חוץ של אותה מדינה (למעט מוסד להשכלה גבוהה או בית חולים) - ויחויב בחובות של דיווח וגילוי כל רבעון בפני רשם לסוכני חוץ. 

בנוסף, בכל רשומה פומבית יחויב לציין את המילים "סוכן חוץ" בצמוד לשמו של הארגון - והמימון הזר ימוסה ולא יתומרץ עוד בדרך של פטור ממס, כפי שהיה נהוג עד כה לפי הוראות פקודת מס הכנסה.

ח"כ רוברט אילטוב שהציע את החוק הסביר כי "במדינת ישראל פועלים כיום עשרות ארגונים בתמיכת ישויות מדיניות זרות, בתמורה להתחייבותם לקדם אינטרסים זרים, לעיתים קרובות בניגוד מוחלט לאינטרסים של מדינת ישראל".

"החוק שלי", הוסיף אילטוב, "יהפוך את הפעילות הזאת ללא משתלמת ולא כדאית. הגיע הזמן לחשוף ולפגוע בכל אותן חפרפרות המנסות לפגוע ולהרוס את ישראל מבפנים".