תלונה נגד פרוש על 'נאום הכלבים'

לוועדת האתיקה של הכנסת הוגשה תלונה נגד סגן שר החינוך פרוש בעקבות נאומו בו קשר בין נשות הכותל למילים "לכלב תשליכון אותו".

מיכל לוי , י"ג באדר תשע"ו

ח"כ פורוש. ארכיון
ח"כ פורוש. ארכיון
אבי חיון

אזרח הגיש קובלנה לוועדת האתיקה של הכנסת נגד סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) בעקבות דבריו במליאת הכנסת נגד קבוצת 'נשות הכותל', בהם אמר כי "את נשות הכותל שמו בקצה המחנה, ליד שער האשפות... 'לכלב תשליכון אותו'".

המתלונן כותב בדבריו כי התבטאות זו אינה ראויה להיאמר בכנסת, וכי מדובר בביזוי של יהודים על ידי יהודים. "לדעתי, מתחייבת ענישה ולפחות התנצלות מתבקשת", כתב המתלונן לוועדת האתיקה.

כזכור, במסגרת דיוני מליאת הכנסת בהצעות אי האמון, התייחס סגן שר החינוך פרוש להחלטה שהתקבלה בישיבת הממשלה סביב הקצאת מקום בכותל המערבי ל'נשות הכותל' והאשים את הרפורמים בתופעת התבוללות השוררת בארצות הברית.

פרוש אמר בנאומו, "אנחנו השבוע בשבת נקרא בפרשת משפטים 'ואנשי קודש תהיו לי', וההמשך הוא 'לכלב תשליכון אותו'. רש"י אומר 'ואנשי קודש תהיו לי' - אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי נבלות וטרפות, הרי אתם שלי. אני אומר את זה כאן: מי שהוא קדוש ופרוש משיקוצי נבלות וטרפות, הקדוש ברוך הוא אומר 'תהיו לי'.

"ואלה שהם לא רחוקים משיקוצים ונבלות וטרפות, הם 'לכלב תשליכון אותו', את נשות הכותל, את הקבוצה הזאת שמו בקצה המחנה, ליד שער האשפות, שם בפינה הנידחת, שם המקום שלכם. 'לכלב תשליכון אותו'".