מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות של חברי הכנסת רועי פולקמן, רחל עזריה ומירב בן ארי (כולנו), הקובעת כי כי רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את כל הטפסים הנדרשים לקבלת שירות מהשירותים שהיא מספקת.

עוד קובע החוק שאושר כי רשות מקומית תאפשר לשלוח לה כל פנייה או טופס הנדרש לקבלת שירות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "כחלק ממהפכת המידע והצורך בממשל זמין ומתן שירותים מקוונים לציבור, הצעת חוק זו מבקשת להנגיש לציבור את כלל הטפסים למילוי באופן מקוון באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות כדי לשפר את השירות הניתן להם. הצעת החוק מבקשת לצמצם את הבירוקרטיה ולייעל את תהליכי העבודה ברשויות המקומיות.

"שירות הטפסים המקוון יכול לחסוך זמן, כסף והתרוצצות לאזרח במקביל לחיסכון במשאבים ברשויות המקומיות עצמם. בנוסף, כדי ליתן בידי רשויות מקומיות שעדיין אין להן שירות טפסים מקוונים באתר האינטרנט, החובה לעלות את כלל הטפסים לאתר האינטרנט יכנס לתוקף בתוך 300 יום ממועד קבלת החוק בעוד שהחובה לעלות את כל הטפסים באופן מקוון תכנס לתוקף בתוך שנה מיום תחילתו של החוק המוצע", נקבע.

יוזם החוק, יו''ר סיעת 'כולנו' ח"כ רועי פולקמן, אמר כי "יש פערים גדולים בין ישובי הפריפריה לבין ערי המרכז בהתייחס לסוגיית ייעול הבירוקרטיה. אין כל הסיבה שאנשים יבלו שעות רבות בהמתנה בתור לתשלום ארנונה או לרישום לגנים בעוד שחבריהם מתל אביב או ירושלים יחסכו את ההמתנה ויקבלו את אותו השירות תוך לחיבור לאתר האינטרנט".