האזינו לטור המלא 

בדור שלנו ובתקופה האחרונה זו לא מציאות מחוץ למציאות לנסוע לניחום אבלים אצל משפחת ויסמן במכמש, ולשמוע בדרך את הבשורה הקשה מצומת גוש עציון. כל זה ביום שאמור להיות פורים קטן. 

איך כל זה יכול להתעכל בנפש, מה כל זה יכול ללמד בדעת? 

זה קודם כל מצב של חוסר, קושי וכאב. אנחנו לא מדלגים, קל וחומר בחודש אדר, לא מדלגים על הצער. עם ישראל לאורך כל הדורות למד על בשרו  ש'בכל דור קמים עלינו לכלותינו', אם כי לא פחות מזה למדנו ש'הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם'. 

זה לא מתחיל ונגמר ברמה האישית והמשפחתית, זה נכון שהאמת הזאת של התוצאות הקשות והמרות הם חלק מאיתנו, מצד שני אנחנו יודעים שהקב"ה מתגלה דרך עמו וארצו ומדינתו, ונולדנו להיות כלים לבנות את הטוב, לקלוט את האור ולהילחם בחושך, ברוע ובאכזריות.

זה כבר מזמן הפסיק להיות 'הבא להורגך השכם להרגו', זה לא נשאר במינימום הזה, שגם הוא חלילה עלול להישחק. את טוביה ינאי לא באו להורגו באופן אישי, והוא הסתער בלי נשק, כפי שאשתו מעידה - זאת הייתה הנפש שלו, להיות מחובר לכלל. 

כזה היה גם אליאב, שמבחינתי, לא רק בגלל קרבה משפחתית, אני אומר ה' יקום דמו. מפני שמעבר למקרה מסוים אנחנו במצב מלחמה. מלחמה של הצדק נגד הרשע. מלחמה של הרחמים מול האכזריות. המוסריות האמיתית דורשת מאיתנו להלחם, בלי גמגום.

ה נכון שזה לא קשור ולא מתחיל ולא נגמר בהוראות פתיחה באש, זה נכון שאנחנו כאזרחים לא נכנסים לדקויות של המערכת הביטחונית ושיקוליה, אבל כולנו כאיש אחד אמורים לדעת את האמת שזאת מלחמתנו.

אסור להסתיר ואסור להחביא את זה שלפני ארבעים שנה יוני נתניהו הי"ד מפקד סיירת מטכ"ל שלפני המבצע היה באפיסת כוחות בגוף ובנפש, ומהרגע שהוא הבין שיש פה קרב על החטופים, קרב נגד הרשע, קרב נגד האכזריות, קרב על כבודה של מדינת ישראל וקרב על הדגל - דגל מדינת ישראל שאליו הוא הצדיע לפני שיצא לקרב. הוא ידע מבחינתו שזה הקרב האחרון.

המורשת הזאת שאמורה לחבר את כולנו אנחנו נזכרים בה דווקא ביד' ובטו' אדר, לא בקלות ראש ולא בקהות רגשות, אבל כן בעוצמה בגבורה ובנחרצות לכלות את הרשעות והאכזריות מן העולם בלי גמגום ובלי היסוס ובלי לפזול לאומות העולם שכבר מזמן לא מגיעות לקרסוליים של המוסר של צה"ל ושל עם ישראל כולו.

אלוקי מערכות ישראל ינחם את המשפחות, ינחם את הציבור כולו ונחמת ציון תהיה גבורת המלחמה גבורת העורף והחזית. כאיש אחד בלב אחד ננצח ונגלה באמת מהו מוסר ומהו צדק שעליו ואותו הפקיד הקב"ה בידי עמו ישראל.