המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין אישרה היום (חמישי), פה אחד, את תיקון הרישיון של הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20).

לפי התיקון 75% מתכני הערוץ מזמן השידור האפקטיבי (בין השעות 06:00-24:00) יהיו תכני מורשת ועד 25% מתכני הערוץ יהיו בנושאים שאינם מורשת.

בשעות צפיית השיא (18:00-23:00), הערוץ יוכל לשדר תכנית בת שעה אחת שאינה בנושא מורשת, ותכנית מעורבת באורך של שעה לכל היותר בה לפחות 60% מהתוכן הוא בנושאי מורשת.

יצוין כי ההחלטה היא צעד נוסף בהליך שיזמה המועצה לבחינת עתידם של הערוצים הייעודיים במסגרת בחינה מחודשת של מדיניותה המתגבשת ביחס למתכונת ערוצים אלה, אשר במסגרתו תוקן לפני מספר חודשים  רישיון הערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית וים תיכונית (ערוץ 24).

מטרת המועצה היא לאפשר הקלות לערוצים הייעודיים על מנת שיוכלו להתקיים כלכלית ויוכלו להגשים הלכה למעשה את התכלית לשמה ניתן להם הרישיון. כחלק מהליך זה, לפני מספר חודשים פרסמה המועצה שימוע ציבורי בעניין עתידו של הערוץ הייעודי למורשת ישראל.

לשימוע הוגשו תגובות רבות מגורמים תקשורתיים וציבוריים שהתייחסו למתווה תיקון הרישיון המוצע. הגורמים המגיבים הוזמנו להביע את עמדתם לא רק בכתב, אלא גם בע"פ מול חברי המועצה. בין היתר, הופיעו נציגי חדשות 2, ערוץ 10, RGE (בעלי ערוץ 10 וערוצי ספורט 5), המרכז הרפורמי לדת ומדינה ונציגי ערוץ מורשת.

אין בהחלטה אישור לשדר חדשות. 

ערוץ 20 עלה לאוויר בחודש אוגוסט 2014, כערוץ ייעודי המבוסס על מכירת פרסומות, ומאז לא הצליח לבסס נתח שוק משמעותי מקהל הצופים.

בסיומה של ישיבה שארכה 5 שעות רצופות, החליטה המועצה לאשר את המתווה האמור.

המועצה נתנה דעתה, בין היתר, לטענות שעלו במסגרת התגובות לשימוע ביחס לחוסר האיזון בשידורי הערוץ לרבות בפעילות הערוץ שלא במסגרת שידוריו. כחלק מההחלטה, נקבע, כי המועצה תקפיד על עמידת הערוץ בהוראות ובכלל זה מתן ביטוי למגוון דעות, גישות וזרמים שונים בציבור, למגוון השקפות בחברה ולבעלי תפיסות מנוגדות.

יש להדגיש, כי אין בתיקון הרישיון אישור לשידורי חדשות, וככל שהערוץ ירצה לשדר תכניות חדשות עליו לפנות למועצה בכתב לקבלת אישור. המועצה החליטה לקיים שתי נקודות בדיקה במסגרתן תבחן המועצה את השלכות התיקון ותוצאותיו, הראשונה חצי שנה מיום כניסת התיקון לתוקף והשנייה שנה אחריו.

המועצה סבורה כי, ככל הנראה, אין די בהקלה שנתן המחוקק לערוצים הייעודיים כך שימומנו מפרסומות, אלא יש לאפשר הקלות נוספות לערוצים הייעודיים על מנת שיוכלו להתקיים; ואולם זאת מבלי לפגוע במטרה העיקרית לשמה ניתן הרישיון הייעודי, והוא הגשמת התכלית של מתן מענה למגזרים, אוכלוסיות ונושאים, שלא באים דרך כלל לידי ביטוי על המסך.

יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן חי שגב, אמרה עם סיום הדיון: "ההחלטה היום מסיימת שימוע ארוך ומורכב שדרש עבודה מאומצת מעובדי המועצה ומחבריה, כחלק מהליך גיבוש מדיניותה של המועצה ביחס למתכונת הערוצים הייעודיים שביצעה המועצה בחודשים האחרונים".

לדבריה "המחוקק יזם את מתכונת הערוצים הייעודיים במטרה להנכיח על המסך קולות, נושאים ושפות שמקומם במדיה נפקד. אני רואה במתן ביטוי לקולות אלה חשיבות ציבורית, חברתית ותרבותית ממעלה ראשונה. השיח הציבורי והתקשורתי בישראל סובל ממונוליתיות ולכן טעון הרחבה וגיוון. תפקידו של ערוץ ייעודי הוא להביא את הקולות הללו לצד ערוצי ברודקאסט, לא במקומם ולא על חשבונם. המועצה תאכוף את תנאי הרישיון החדשים של הערוץ ללא כחל וסרק".

"בדומה לתיקון שנעשה בערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית וים תיכונית (ערוץ 24), מטרת ההחלטה שהתקבלה היא להתאים את תנאי הרישיון למציאות המשתנה תדיר, להבטיח את קיומו של שוק שידורים משגשג ומגוון וכל זאת תוך שמירה על התכלית לשמה הערוץ הוקם".