SMS להסדרניקים: ''אנחנו מאחוריכם''

באיגוד ישיבות ההסדר קוראים לחיילים להגיש בקשות לגידול זקן וגם לערער באם מתקבלת תשובה שלילית.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י"ט באדר תשע"ו

איגוד ישיבות ההסדר שיגר היום (ראשון) מסרונים לכלל חיילי צה''ל הנמצאים במסלול ההסדר, וקרא להם להתעקש על גידול הזקן בעקבות שינוי הפקודה ולפיה כל חייל המבקש לגדל זקן צריך לקבל אישור של הרב הצבאי, של מפקד היחידה ומעליהם של קצין השלישות הפיקודי.

אל הטלפונים הסלולאריים של חייל צה''ל התקבל מסרון (SMS) בזה הלשון: "לחיילים שלום, האיגוד עומד מאחוריכם בנושא פטור זקן. אנחנו מבקשים להגיש בקשות וערעורים לצבא. בכל בעיה ניתן לפנות במייל office@hesder.org.il''.

נציין כי לאיגוד ישיבות ההסדר הגיעו בימים האחרונים מאות תלונות מחיילים בני ישיבות שביקשו לגדל זקן וסורבו או שפשוט לא קיבלו כל תשובה. כלומר - הם יצטרכו להוריד את הזקנים עד ליום רביעי.

שמואל (מולי) יסלזון, ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, פנה לאגף כח אדם בצה"ל בבקשה לדחות את מועד כניסת הפקודה לתוקף עד למתן תשובות ברורות לכלל פניות החיילים וסיום הטיפול בהליכי הערעור הנדרשים, כולל פירוט הסיבות בכתב לסירוב הבקשה. 

חיילים שפנו לאיגוד סיפרו על אפליה במעמדם מול חיילים חרדים אשר אישרו את בקשתם באופן מיידי. בנוסף דווח על מג"ד שהורה לכלל חיילי הגדוד כולל שתי מחלקות של בני ישיבות להוריד את הזקנים.

חייל אחר המשרת בבסיס עורפי אמר כי האישור שניתן לו נשלל מפני שלטענתו המפקד אמר לו כי יש הוראה מלשכת הרמטכ"ל לצמצם את מספר האישורים שניתנו לבעלי זקנים. בין החיילים שפנו היו שאמרו כי ילכו לכלא ולא יורידו את הזקן וכי לא האמינו שבמדינה יהודית לא יתאפשר לחייל דתי לשמור על אמונתו ולגדל זקן.

יסלזון אמר הבוקר, "בעיות הביטחון של מדינת ישראל והאתגרים העומדים לפני צה"ל כה גדולים ומשמעותיים שההחלטה להתאנות לחיילים שמגדלים זקן היא צעד לא ראוי ולא מקובל. יש מאות חיילים בני ישיבות הסדר, מכינות קדם צבאיות תורניות  ואחרות שרואים בשירות משמעותי כלוחמים בצה"ל מצווה, והפקודה להוריד את הזקן לא מתיישבת עם היות צה"ל צבא מדינתו של העם היהודי".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לטענות בנושא זה: "הפקודה בנושא גידול זקן בצה"ל עודכנה לפני מספר שבועות ולפיה נאסר לגדל זקן, כאשר בקשות חריגות לגידול זקן מטעמי דת או מטעמים אחרים ידונו על ידי הגורמים המוסמכים. הנושא אף נדון בבג"ץ והפקודה אושרה. כלל הבקשות להיתר חריג לגידול זקן נבחנות לעומק על ידי הגורמים המוסמכים בפיקודים, תוך התחשבות בהמלצות מפקדים ורבנים. נדגיש כי כל בקשה נבחנת באופן שוויוני ללא הקשר למסלול אליו משתייך החייל. לכל חייל ישנה הזכות לערער על ההחלטה המתקבלת".