הקוף שמתעלל בנמרים

הטבע לפעמים מפתיע. הנמרים חשבו שמצאו להם טרף קל אבל לא ידעו שזה המגרש הביתי של הקוף.

ערוץ 7 , כ"א באדר תשע"ו