הרב יואל קטן
הרב יואל קטןאתר ישיבה

הלכה ממקורה.

פורים.

הרב יוסף צבי רימון.

אלון שבות,

מרכז הלכה והוראה וספרי 'מגיד',

תשע"ו. 464 עמ'

(5474542‑02)

הרב רימון וצוותו עושים זאת שוב – ספר הלכה מאיר עיניים, ובו כל מה שצריך לדעת על חודשי אדר והלכותיהם ומנהגיהם ומועדיהם, מהמקורות בחז"ל ועד ההלכה למעשה, בתוספת איורים וטבלאות והרחבות מחשבתיות.

לעמודים רבים נוספו חלונות ובתוכם תיאור דמותם של תלמידי חכמים שמוזכרים בעמוד, וכן צורפו קיצור דינים ומפתחות מפורטים, והכול בעיצוב מהודר ונוח.

במבוא לספר מספיד המחבר את מורו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שנוסף לכך שלמד ממנו תורה בישיבת הר עציון במשך כשלושים שנה, עוד היה הרא"ל זצ"ל חבר קהילתו של הרב רימון במשך תשע שנותיו האחרונות, והמגע ביניהם היה קרוב ויומיומי.

בסוף הספר נוסף נספח חשוב בשם 'היתולי פורים', ובו בירור הלכתי ממצה על המותר והאסור בהתנהגות ההיתולית בחודש אדר במוסדות חינוך שונים - גדרי המזיק מתוך שמחה, כללי לשון הרע במצבים משתנים, דיני אונאת דברים והלבנת פנים. מתברר שגם מורה הוא אדם ויהודי, ושיש לשמור על כבודו לא פחות מכבודו של כל יהודי אחר...

לספר נוספו תפילות הפורים בנוסחים השונים, ומגילה בנוסח מדויק.

*****

שּׁוֹנֶה הֲלָכוֹת.

בכל יום מפניני הלכה.

ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה, למנהגי ספרדים ואשכנזים, בתוספת הקדמות בענייני אמונה ומחשבה.

מהדורת הושעיה.

עורך: הרב מאור הורוביץ.

מכון הר ברכה,

תשע"ה. 396 עמ'

(9709588‑02)

לסדרת 'פניני הלכה' מאת הרב אליעזר מלמד, ראש הישיבה ורב היישוב בהר ברכה, על כרכיה הרבים, נוסף כרך ייחודי ביוזמת כמה חברים מהיישוב הושעיה שבגליל, ובו הלכות יומיות מסודרות לפי סדר ימי השנה ובהתאמה להם.

לכל יום בשנה מוקדש עמוד אחד ובו עניין הלכתי אחד, דברים קצרים וברורים דבורים על אופניהם, שנלקטו מתוך ספרי פניני הלכה. וכך יום אחרי יום.

כך העמוד המוקדש לערב ראש חודש אדר שני והעמודים שאחריו עוסקים במצוות חג פורים, ומט"ז באדר שני, שהוא בדיוק שלושים יום לפני החג, עוסקים בענייני פסח. בשולי כמעט כל עמוד נזכרו מאורעות חשובים או ימי זיכרון של תלמידי חכמים שחלו באותו יום, עם העדפה מתקנת למי שתמכו ביישוב הארץ וכיבושה.

הספר פותח בהדרכה למלמדי ההלכה היומית בכל אתר ואתר איך לעמוד ואיך לדבר, ובעיקר מודגש שיש להכין את ההלכה היטב לפני אמירתה ברבים.

*****

שו"ת פוע"ה.

פוריות, יוחסין וגנטיקה.

עורך: הרב אריה כץ.

ירושלים,

מכון פוע"ה,

תשע"ו. 516 עמ'

(6515050‑02)

רבני מכון פוע"ה עוסקים בעבודת הקודש שלהם בכל ימות השנה. תוצאת לוואי של פעילותם היא הקשר הקרוב של רבני המכון ובראשם הרב מנחם בורשטין עם גדולי תורה מכל המגזרים.

הרב כץ נטל על עצמו לסדר את כל התשובות וההוראות ההלכתיות שקיבלו רבני המכון במשך השנים בנושאים העדינים של פוריות, יוחסין, גנטיקה, שידוכים ועוד, ולהוסיף מבואות רפואיים והערות הלכתיות. ספר חובה לכל העוסקים בנושאים אלו.

[email protected]