אם תמיד חלמתם לכבוש את עבר הירדן המזרחי, להילחם בעוג מלך הבשן או להקיף את יריחו כמו יהושע בן נון, עכשיו אתם יכולים לעשות זאת באמצעות במשחק מחשב חדש שמשיק 'מכון התורה והארץ'.

במשחק, הנקרא "כיבוש הארץ" ומבוסס על סגירת שטחים, ישנם עשרה שלבים, כל אחד מהם כיבוש של עיר אחרת במהלך כניסת בני ישראל לארץ בימי משה רבנו ויהושע בן נון.

השלבים הראשונים הם כיבוש שטחי עבר הירדן – כיום בשליטת ממלכת ירדן, שם יש לכבוש את העיר חשבון ולאחר מכן להתמודד עם עוג מלך הבשן הענק. השלבים הבאים הם כיבוש הערים בארץ ישראל המערבית.

באמצעות המשחק המאתגר לומד המתמודד על דרכי כיבוש הערים. כך בכדי לכבוש את יריחו יש להקיף תחילה שבע פעמים את העיר. בכיבוש העי מופיע התרגיל שביצע יהושע בן נון כאשר בפעם השנייה בא ניסה לכבוש את העיר שלח כח מצומצם בכדי לגרום לתושבי העי לצאת ואז כח אחר של לוחמים יצא מן המארב וכבש את העיר, ועוד.

לאחר סיום השלבים וכיבוש הארץ מגיע שלב חלוקת השבטים וכך נלמדת מפת חלוקת הנחלות של 12 שבטי ישראל.

המשחק מופיע באתר הילדים של המכון, לצד משחקי ילדים נוספים שפותחו בידי המכון ודרכם לומד המשחק את המצוות התלויות בארץ. כך נלמדת הפרשת חלה במשחק המתרחש במאפיה, איסור ערלה נלמד במשחק השלכת סכינים על פירות הערלה וכד'.

"בכל דור ודור עם ישראל מחויב לכבוש וליישב את ארץ ישראל ומצווה זו שקולה כנגד כל המצוות", אומרים במכון התורה והארץ. "אנו שמחים להנחיל לדור הבא את לימוד התנ"ך ומורשת האבות של כיבוש כל מרחבי ארץ ישראל ויישובם על פי ההבטחה האלוקית, והכל מתוך חווית משחק איכותית".