החרדיות הן בעלות השכר הנמוך ביותר

המכון החרדי למחקרי מדיניות: לאישה החרדית מוטיבציה גוברת להפוך לחלק משמעותי בפרנסת משפחתה.

ניצן קידר - ערוץ 7 , כ"ח באדר תשע"ו

החרדיות הן בעלות השכר הנמוך ביותר -ערוץ 7
נשים חרדיות
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

שיעור התעסוקה של נשים חרדיות ממשיך לעלות. כך עולה מניתוח נתונים שביצע המכון החרדי למחקרי מדיניות לרגל יום האישה הבינלאומי.

המכון התבסס על נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במכון החרדי מסבירים כי הנתונים מעידים על המוטיבציה של האישה החרדית לצאת לעבודה ולקחת חלק משמעותי בפרנסת המשפחה.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים כי שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עמד בשנת 2015 על 73.4% מתוך כלל הנשים החרדיות בגילאי העבודה 25-64.

מדובר בהמשך מגמת העליה בהשתתפות בכוח העבודה בשנים האחרונות. אך עדיין ישנם פערים בינן לבין שאר העובדים במשק: שיעור התעסוקה של נשים יהודיות שאינן חרדיות גבוה יותר ועומד על 80.5%.

גם בהיבט ההכנסה ישנו פער בין נשים חרדיות לנשים יהודיות שאינן חרדיות. מהנתונים עולה כי שכרן הממוצע של נשים חרדיות עמד בשנת 2014 על 5,886 שקלים ברוטו לחודש, והיווה את השכר הנמוך ביותר בקרב נשים יהודיות, כאשר השכר הממוצע של אישה שאינה חרדית עומד על 8,968 שקלים ברוטו לחודש.

מעבר לכך, גם שכרן של הנשים היהודיות שאינן חרדיות אינו הגבוה במשק, וישנו פער של 37% בין השכר הממוצע של גבר יהודי שאינו חרדי לבינן, והוא עומד על 14,146 שקלים ברוטו לחודש. כך ממוקמות הנשים החרדיות בשוליות כפולה בשוק העבודה.

עוד ציינו במכון החרדי כי פערי השכר בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא-חרדיות קטנים יחסית כשמתבוננים על הפרשי ממוצע לשעה, אבל גדולים פי שניים כשמתבוננים על הפרשי ממוצע לחודש.

כך, לפי עיבודי המכון על סקר כוח אדם משנת 2014, פערי השכר השעתי בין נשים יהודיות לא חרדיות לנשים חרדיות עומדים על 14%, אך פערי השכר החודשי עומדים על 34%. במכון החרדי ציינו כי הדבר מביא לידי ביטוי את העובדה כי חלק גדול מהנשים החרדיות מועסקות בחלקיות המשרה.

המכון החרדי מסכם כי יחד עם עליית שיעורי התעסוקה של הנשים החרדיות, עדיין ישנם אתגרים בתחום המדיניות בתעסוקת נשים אלו.