הפלשמורה עדיין מחכים

לפני שלושה חודשים קיבלה ממשלת ישראל החלטה פה אחד להעלות את שארית שאריתם של יהודי אתיופיה לישראל.

הרב יואל קטן , ל' באדר תשע"ו

הפלשמורה עדיין מחכים-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

הממתינים לציון.

סיפורם של הממתינים לעלייה באדיס-אבבה ובגונדר (1990‑2013).

מנחם ולדמן. ירושלים, טובי-קורן, תשע"ו. 344 עמ'

(6330530‑02)

שארית שאריתם – מפני שיהודי אתיופיה ששמרו על יהדותם כבר עלו כולם ארצה במבצעים השונים בשנים שעברו. בשנים אלו העלייה היא של הקבוצה שנקראת פלשמורה, הכוללת בני משפחות יהודיות שהתנצרו בדורות האחרונים, אך שמרו על ייחודם ועל זהותם היהודית.

הרבנים הראשיים לדורותיהם פסקו שאם הם חוזרים בשלמות לדת אבותיהם, הרי הם ככל יהודי שחטא  שיהודי הוא ואינו בן דת אחרת. חנן פורת ז"ל, בזמן שהיה חבר כנסת, אף התקשר פעם בליל שבת (!) לראש הממשלה דאז יצחק שמיר, כאשר נודע לו שקיים עיכוב בעליית קבוצה אחת מבני הפלשמורה, כי לפי דעתו היה בכך אז עניין של פיקוח נפש. מעניין שבספר מתועד שבאופן שיטתי הרבנים שעסקו בנושא דרשו את הבאתם ארצה, ודווקא פקידי הממשלה והסוכנות שׂמו ועדיין שׂמים מקלות בגלגלי עלייתם.

כעת נותרו באתיופיה כעשרת אלפים מבני הפלשורה הממתינים לעלייה, וזהו כנראה מספר סופי. ספר זה הוא מעין אלבום היסטורי שכתב ראש המדברים בענייני יהודי אתיופיה הרב מנחם ולדמן, ובו סיפורם של בני הקבוצה הזאת, שעזבו הכול מאחוריהם והתקבצו בשני מרכזים גדולים בערים אדיס וגונדר, כאשר הם חוזרים לעמם - ומקווים מאוד גם לחזור למולדתם. היסטוריה בהתהוותה.

השלמות והוספות לערכים באנציקלופדיה התלמודית מדברי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

כרכים א‑י. ירושלים, המכון להלכה ומחקר שעל יד ישיבת שבות ישראל אפרת, תשע"ו. 203 עמ'

(machon@ysi.org.il)

האנציקלופדיה התלמודית נמצאת במהלך מרשים של התפתחות בראשותו של הרב פרופ' אברהם שטינברג, ומהלך זה נושא עמו גם פירות נלווים: הרב יהושע בן מאיר וחברי המכון להלכה ומחקר של ישיבת אפרת מכינים בסיס להרחבה והשלמה של הכרכים הישנים של האנציקלופדיה. הם עוסקים בהבאה שיטתית של דברי מרן הראי"ה בערכים רבים שבהם לא הובאה דעתו באנציקלופדיה, בעיקר מפני שלא התפרסמו עדיין דבריו כשיצאו לאור כרכים אלו, ומוסיפים הערות והשלמות ותיקונים שאספו בעבודתם היסודית על כרכי האנציקלופדיה. נוספו גם הערות מכתב ידו של הרצי"ה זצ"ל על חלק מהכרכים שהיו ברשותו, ועוד הצעות ותיקונים שונים.

הכרכים הבאים של העבודה הכבירה הזאת נמצאים כבר בהכנה, כולם בסיס לשיפור ולהשלמת המהדורות הבאות של האנציקלופדיה התלמודית.

ספר זכור לאברהם על המועדים.

על חנוכה ופורים, מסכת מגילה.

תומר ונונו. מודיעין, תשע"ד. רפו עמ'

(tomerav7@gmail.com)

לקט ביאורים, חידושים, דרשות, רמזים, פיוטים, בירורי הלכה, תשובות הלכתיות ועוד, הכול סביב לחגים מדרבנן - חנוכה ופורים. המחבר, הרב תומר ונונו, רב בעיר מודיעין, הספיק לפרסם כבר כמה ספרים בנושאים שונים, ועוד ידו נטויה.

קונטרס מיוחד בסוף הספר הוקדש למנהג החלאקה, ומסקנת המחבר: המנהג קדום, אמנם קיימת מחלוקת לגבי עיתויו, לכל מנהג יש סמך, וגדול השלום...

wso.shaalvim@gmail.com