ההפסד הצורם בדרבי התל אביבי ממשיך להשפיע על מועדון הכדורסל הצהוב מתל אביב. בהנהלת המועדון הצהוב לא אהבו את התבוסה בדרבי התל אביבי לפני שבוע, ובתגובה להופעה המבישה של השחקנים בצהוב, החליטו שם לקנוס את כלל שחקני המועדון ב-50% ממשכורת חודש פברואר.

בארגון השחקנים האחראים על ייצוג השחקנים ואכיפת התנאים הסוציאליים להם זכאים השחקנים כעסו על צעד זה של ההנהלה הצהובה וכבר ביום חמישי האחרון שלחו מכתב התרעה להנהלה להחזיר באופן מיידי את הקנס שנלקח ממשכורת השחקנים. 

בהנהלה הצהובה מיהרו להרגיע ואמרו כי הכסף יוחזר, אך לבינתיים דבר זה לא קרה ובארגון השחקנים החליטו לעשות צעד בנידון כששם הודיעו היום (ראשון) כי יגישו תביעה לבית המשפט נגד מכבי תל אביב בגין הקנס שהוטל על שחקניה.

בהנהלת המועדון מיהרו לשלוח את קפטן הקבוצה גיא פניני כדי שזה יוריד את הארגון מהתביעה, אך שם אמרו כי הם מתכוונים עוד היום את התביעה ולייצג את השחקנים החברים בארגון, גם אם לא תומכים בתביעה.

בתביעה שאותה מתכננים בארגון השחקנים להגיש לבית המשפט נכתב כי "השחקנים מפוחדים ומסרבים להגיש תביעה זו".  כתב התביעה מתייחס בעיקר לקנס הכספי שהוטל על שחקני הקבוצה.

בכתב התביעה נכתב, "המשיבה, קבוצה בליגת על, הראשונה בבכירותה בישראל, ניכתה מכל שחקן 50% משכר חודש פברואר 2016, מאחר שהנהלת המשיבה לא הייתה מרוצה מתוצאותיה הספורטיביות. כל זאת, בצעד חד צדדי, ללא כל הליך משמעתי וללא מתן כל אפשרות לשחקנים להתגונן". עוד כתבו בארגון, כי "עד למועד הגשת בקשה זו טרם שולמו לשחקנים, אשר השתתפו במשחק הדרבי מול הפועל תל-אביב, מלוא משכורות פברואר 2016, וזאת על אף פנייה של יו"ר ארגון שחקני הכדורסל, מר ניר אלון, בדרישה כי הקנס שהושת על השחקנים יוחזר לאלתר".

הצעדים אותם מבקשים בארגון השחקנים לנקוט כנגד המכבים, הם "הוצאת צו המורה למשיבה לשלם לשחקנים את מלוא שכר פברואר 2016 וכל סעד אחר המתבקש בנסיבות העניין. צו הצהרתי לפיו הניכוי משכר חודש פברואר אינו כדין. צו האוסר על המשיבה לנכות קנס משכר השחקנים ו/או לעכב את תשלום שכר השחקנים, כולו או חלקו, ללא הליך הקבוע בתקנון המשמעת האחיד. צו עשה, המורה למשיבה לפעול בהתאם לתקנון המשמעת האחיד החל בענף. צו הצהרתי הקובע כי על המשיבה לשלם, ועל המשיב להורות לשלם, את שכר השחקנים עד ה-9 לחודש בגין החודש החולף. צו הצהרתי, צו הצהרתי, לפיו השחקנים זכאים לפיצויי הלנת שכר מלאים מיום 01/02/16 ועד למועד התשלום בפועל של 50% שכר חודש פברואר 2016, וכן פיצויי הלנת שכר מלאים בגין 10 ימי איחור תשלום שכר 50% משכר החודש הנ"ל; או לחילופין פיצויי הלנה בשיעור מופחת כפי שיוחלט על ידי בית הדין הנכבד".