דולרים ושקלים
דולרים ושקלים פלאש90

על רקע דיוני ועדת החוקה בהצעת החוק של רשות המסים, טוען איתן רגב, חוקר במרכז טאוב המתמחה בכלכלה חרדית, כי מקור ההתנגדות היא הדאגה מחשיפת יתר של ההון השחור בקרב הציבור החרדי ומחיטוט בתופעת הגמ"חים המלבלבת ברחוב החרדי ומדיפה ניחוח עז של הלבנת הון. 

מטרת הצעת החוק היא לאפשר ללכוד מעלימי מס ומלביני הון באמצעות חדירה לחשבונות הבנק הפרטיים בישראל. רשות המיסים מבקשת מהכנסת שתעניק לה היכולת להפעיל סמכות לבדיקת מצבים חריגים בחשבונות הבנק בהנחה שמרבית העלמות המס נעשות בחשבונות בנק פרטיים.

למרות ההסבר, הצעת החוק מעוררת התנגדות עזה בטענה לפגיעה בזכויות הפרט. מנגד, המציעים עצמם טוענים כי מדובר יהיה בבדיקה של מצבים חריגים ביותר בלבד שתאושר בטרם תתבצע על ידי משרד המשפטים. אגב, שר האוצר משה כחלון הבהיר אתמול בתדרוך לכתבים פוליטיים וכלכליים כי הוא יעשה הכל כדי שהצעת החוק תעבור.

כאמור, בצל הפולמוס הפוליטי, טוען רגב כי שורש ההתנגדות החרדית מקורה בניסיון להסיט את הפוקוס מתופעת הגמ"חים החרדיים. על פי מחקר שביצע, מרבית כספי הגמ"ח מגיעים מתרומות של חרדים עשירים בחו"ל, רק שלא תמיד מדובר בתרומות.

"מרבית המרואיינים מסכימים כי עיקר הכסף מקורו בהלוואות שמתקבלות במסווה של תרומות, וכי הגמ"חים הם עסק לכל דבר", טען רגב בשיחה עם 'דה מרקר'. "יש בהם פעילות ענפה של הלבנת כספים, ומרבית הכסף שמוזרם אליהם (שהוא כסף שחור) מגיע כהלוואות מיהודים בחו"ל או מחרדים החיים בארץ אך נחשבים לתושבי חוץ. אלה מעבירים את הכספים לגמ"חים מחשבונות זרים, וקשה מאוד לעקוב אחר תנועת הכספים".

לטענתו, לאחר גביית ההלוואה, הסכום חוזר לארה"ב בפיצול לסכומים קטנים ומוצג כתרומה לארגוני צדקה אמריקאים. ארגוני הצדקה משיבים את הכסף למלבין ההון המקורי תחת כיסויים שונים, לדוגמה על ידי הזמנת שירותים ממנו במחיר מנופח. "השיטה פועלת היטב בזכות שיתוף פעולה ואמון ההדדי", טען.