מדענים פיתחו רובוטים זעירים השוקלים כמה עשרות גרמים ומסוגלים לסחוב משקל כבד פי כמה ממשקלם. 

המדענים ביקשו לשכלל את המוצר ולגרום לרובוטים לעבוד עבודת צוות. בניסיונות הראשונים הם נכשלו כישלון חרוץ - אך כאשר הורידו את מהירות פעולת הרובוטים, קרה הבלתי יאומן ובשיתוף פעולה הם הצליחו לגרור מכונית השוקלת כ-1800 ק"ג.