הרב יואל קטן
הרב יואל קטןאתר ישיבה

פרשגן.

ביאורים פירושים ומקורות לתרגום אונקלוס.

ויקרא.

מאת רפאל בנימין פוזן.

ירושלים, מכון פרשגן,

תשע"ו. יג+673 עמ'

([email protected])

הרב רפי פוזן, מחנך ותיק וחוקר דייקן ומרצה מוערך מתושבי ירושלים שבין החומות, פרסם כבר ספרים ומאמרים רבים העוסקים בתחום הזה. הסדרה 'פרשגן' היא גולת הכותרת של עבודת חייו להנגיש באופן ידידותי למשתמש את תרגום אונקלוס, אחד הבסיסים הקדומים להבנת התורה שבכתב ויסודות התורה שבעל פה. אחרי קביעת הנוסח הנכון מתבסס הביאור על ספרות חז"ל, על כלל הפרשנים מתקופת הראשונים ועד ימינו, וגם על מחקרים אקדמיים שעוסקים בתרגום אונקלוס ובכל התחומים הנושקים לו.

אין תיבה קשה באונקלוס, ולעתים קרובות גם בתרגומים העתיקים האחרים המקבילים, שלא מתפרשת באופן מושלם בספר, והערות השוליים מוסיפות ידע רב. החלק הזה על חומש ויקרא נכתב כאשר המחבר נלחם במחלה קשה, והוא טרח ויגע וסבל – והגיע ב"ה לקו הגמר. דבריו בהקדמה, בהם מתוארים מאורעות חיבור הכרך הזה, מרגשים ביותר.

תפילתנו מלווה את רבי רפאל-בנימין בן בלומה-רכל שיזכה להוציא את הכרכים הבאים בבריאות גופא ונהורא מעליא, ועוד ינוב בשיבה בעז"ה.

*****

מחיל אל חיל.

לימוד תורה יומי לחייל.

עורך: אלעד ברנד.

שעלבים,

ספריית משעול, תשע"ו. כ‑380 עמ'

(9276520‑08)

ספרון ללימוד יומי שנכתב ולוקט ונערך על ידי רבני ותלמידי ישיבת שעלבים למען חבריהם שמתגייסים בימים אלו. הוא כולל שאלות הלכתיות אקטואליות, רעיונות על פרשת השבוע, קטעי מחשבה ופסקאות לימוד, דבר יום ביומו, על פי סדר ימות השנה – מג' אדר שני תשע"ו ועד כ' אדר תשע"ז, עמוד ליום.

פנקס הכיס הזה אמור ללוות את גיוס מרץ 2016 של בני ישיבת שעלבים ושל כל חבריהם ההסדרניקים עד לשחרור באדר הבא, ומהווה מנה יומית קבועה, שאינה סותרת כלל לימוד נוסף בדקות פנאי גנובות במהלך האימונים והשירות המבצעי. הפנקס נגמר בטבלת זמני היום בהלכה לכל השנה ולכל הארץ. ברכת תודה לכותבים ולעורכים, וברכת הדרך למתגייסים!

*****

ספר האהבה.

על נישואין וזוגיות. הגות, מסורת, חוויה.

עורך: יונדב קפלון.

תל אביב, ידיעות ספרים, תשע"ו. 264 עמ'

([email protected])

לקט מיוחד במינו העוסק בסוד "דרך גבר בעלמה" על כל שלביה, מהקשר הראשוני או השידוך ועד לחיים בזוג עד מאה ועשרים.

המשורר יונדב קפלון רקח תערובת שבה חול וקודש, שירה והגות, סיפורים ומשלים והליכות והנהגות משמשים בעירבוביה, הכול לפי טעמו ורגשותיו. כך בפרק האחרון העוסק בזרימת חיי בני הזוג ניצבים זה לצד זה ש"י עגנון והרמב"ם, סיפור קצר ומרגש של קובי אריאלי ופיסקה מהזוהר, שירי משוררות וסעיף מהשל"ה הקדוש, ריה"ל לצד אהוד בנאי וכן הלאה, כשישים פסקאות רק בפרק זה! ככל תערובת מסוג זה, יהיו שישבחו ויהיו שיגנו.

[email protected]