קריאה להצטרפות לצום "שלושת הימים"

בימי המהרי"ל היה עם שהטיל מורא על היהודים,גזרו צום רצוף של שלושה ימים כמו בימי מרדכי ואסתר,לאחר שלושת ימי הצום,התבטלה הגזרה.

הרב יובל הכהן אשרוב , ט"ו באדר ב תשע"ו

קריאה להצטרפות לצום "שלושת הימים"-ערוץ 7
הרב אשרוב
יוני קמפינסקי

מסופר שבימי המהרי"ל היה עם שהטיל מורא גדול על היהודים שבתחומו ורדף אותם ללא הפסק באכזריות גדולה. המהרי"ל ובית דינו גזרו צום רצוף של שלושה ימים כמו בימי מרדכי ואסתר. כולם פסקו ממלאכה וממשא ומתן והתכנסו בבתי הכנסת לתפילות רצופות וחשבון נפש. המהרי"ל אף תיקן 'סליחות' מיוחדות לימים הללו. ואכן, לאחר שקיימו את שלושת ימי הצום האלה, התבטלה הגזרה.
אנו קוראים לכולם להתעורר, לא להישאר רדומים. פתרונות צבאיים לא עוזרים, פתרונות פוליטיים ומדיניים לא עוזרים. רחמנא ליבא בעי, הקב"ה רוצה שנפתח את הלב. וע"י צום שלושה ימים ברוב עם אנו בטוחים ברחמי ה' שהכול יתהפך לטובה וישלטו היהודים בשונאיהם, ליהודים הייתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו. אמן כן יהי רצון.

זאת דוגמה אחת, אבל ככלל בזמנים הקשים ביותר שעברו על עם ישראל, מה שהוציא את העם מהצרה היה תענית. זאת הלכה, זה מובא ברמב"ם ובשולחן ערוך. בעל התניא כותב על ערך התענית וחשיבותה ב'איגרת התשובה', וכמוהו עוד רבים מגדולי ישראל. כולם מבארים שעל כל צרה שלא תבוא על הציבור, יש לגזור תענית ציבור, כנלמד ממסכת תענית.

יש כלל חשוב וידוע שלמדנו מרבותינו ומאבותינו הקדושים - כשיש גזרה רוחנית על עם ישראל, התגובה צריכה להיות מלחמה פיזית, כמו בימי החשמונאים. וההפך, כשיש גזרה פיזית על עם ישראל התגובה צריכה להיות תגובה רוחנית, כמו בימי מרדכי ואסתר. זה נראה הפוך לנטייה הטבעית שלנו, אבל זה כלל רוחני חשוב ומדויק מאוד.

בימים אלה ישנה סכנה פיזית קשה מאוד לעם ישראל. הסכנות, האיומים החיצוניים והפיגועים התכופים הולכים ומחמירים, ותשובה צבאית - אין. חשוב שנבין שכל סיר הלחץ הזה של הדקירות, המנהרות, וכל שלל הסכנות שמתגלות מדי יום, כל זה נועד לעורר אותנו להבנה שמשהו מהותי בדרך שאנו הולכים בה דורש תיקון ושינוי.

עיקר התענית הוא התשובה. ההתבוננות במעשים, חשבון הנפש, עזיבת החטא, החרטה, הווידוי והקבלה לעתיד. יש דברים נפלאים בעם ישראל, הרבה בעלי תשובה, הרבה לימוד תורה, הרבה חסד ומעשים טובים. אבל בד בבד אנו חווים פירוד ושיסוע הולכים וגדלים בין חלקי החברה, בין מגזר למגזר. הטרור מתלבש בתוך הוואקום הזה, זוהי אזעקת אמת שמודיעה לנו שצריך לעצור ולחשב מסלול מחדש.

בעל 'ראשית חכמה' אומר שבזמן שהיו עושים תעניות על גזרות שבאו על עם ישראל - חצי יום היו עושים חשבון נפש, רבע יום קוראים בתורה ורבע יום מתפללים. כך היה הסדר. רואים מפה שעיקר היום צריך להיות חשבון נפש פרטי וחברתי – מה אנחנו עושים לא טוב, איך לשנות, וכן הלאה. הנושאים שעליהם יש לעשות חשבון נפש פרטי ולאומי רבים מאוד.

אנחנו הולכים אחורה ולמדים ממרדכי ואסתר שגזרו תענית של שלושה ימים, ובזה ניצלו מהמן הרשע. כתוב "דור הולך ודור בא". המן של אז נמצא גם היום. הגזרות של אז נמצאות גם היום, רק שפעם הם גזרו בסתר, היום אומרים לנו בגלוי. הגזרה של המן הייתה חשאית, היום אויבינו אומרים הכול בגלוי. הם מודיעים ומסיתים בתקשורת, ברשתות החברתיות, בכל מקום. אנחנו יודעים מהי חומרת האיומים בדרום, המנהרות שממשיכות להיחפר, ההתחמשות המסיבית. אנו יודעים מהי עצמת האיום של חיזבאללה בצפון, של דאעש, של איראן. וכמובן, האיום הגדול שרק קצהו התגלה של הגיס החמישי שבתוכנו, ערביי ישראל שצוברים כמויות עצומות של נשק ולא מהססים לפגוע בנו בכל הזדמנות.

הגענו למבוי סתום. לא נראה פתרון משום כיוון, לא מפוליטיקאים, לא מאנשי צבא, לא מרבנים. כולם אומרים 'נעבור את הגל הזה', כלומר כולם מחכים שזה יעבור, אבל זאת לא דרכנו. יהודי לא צריך לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שתנחת עליו המכה, או שתעבור המכה. זאת לא דרכו של מרדכי הצדיק, שכתוב עליו: "ויעבור מרדכי ויעש". מרדכי היה אמיץ, הוא גם "עבר". על מה הוא עבר? הוא עבר על הלכות פסח ואמר שצריך לצום, אפילו בפסח עצמו, בליל הסדר. מכאן מבינים שאין דבר העומד מול פיקוח נפש של עם ישראל.

כל אחד מאתנו צריך לעשות בימים אלה חשבון נפש. אנחנו בחודש אדר, העניין של חודש אדר הוא מחיית זכר עמלק. עלינו לעשות חשבון נפש ולשאול: מה אני עושה למען עם ישראל? איזו פעולה בכל יום אני עושה למען עם ישראל? זוהי חובה אישית. על כל יהודי לעורר את עצמו ולהבין שהוא חייב להשתתף במהלך הזה, שרבנים גדולים הסכימו עליו, ולצום. מי שלא יכול שלושה ימים, יכול לפי פירוט של הרבנים לעשות פחות - לצום ביום ולאכול בלילה, או אפילו פחות מזה, העיקר לא להישאר בחוץ, שלא נצטער אחר כך ונאמר שלא עשינו שום דבר למען עם ישראל. כשנח יצא מהתיבה העולם היה חרב, נשאר רק בוץ. במקום עצים ופרחים יפים ובעלי חיים לרוב נשאר רק בוץ. הוא בכה ואמר, ריבונו של עולם מה עשית? אמר לו הקב"ה: שוטה זקן, עכשיו אתה בוכה? היה לך לבכות לפני כן. לומדים מכאן שצריך לבכות שעה אחת קודם ולא אחר כך, וכל אחד שיעשה את חשבון הנפש שלו, איפה הוא בעניין הזה.

אנו קוראים לכולם להתעורר, לא להישאר רדומים. פתרונות צבאיים לא עוזרים, פתרונות פוליטיים ומדיניים לא עוזרים. רחמנא ליבא בעי, הקב"ה רוצה שנפתח את הלב. וע"י צום שלושה ימים ברוב עם אנו בטוחים ברחמי ה' שהכול יתהפך לטובה וישלטו היהודים בשונאיהם, ליהודים הייתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו. אמן כן יהי רצון.

צום "שלושת הימים" יתקיים בי"א י"ב י"ג אדר ב'. לפרטים והצטרפות: http://www.hatzom.com/

הצטרפו עכשיו למנויי "מקום בעולם" 

מגזין הנוער של עולם קטן. לדפדוף בגליון לדוגמא לחצו כאן