קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

מחקר אקדמי העוסק בפער בין עשו לפי פשוטו של מקרא, ובין עשו של המדרשים ומסורת ישראל – שהוא אויב נחוש ומרושע, שממנו יצא גם עמלק.

תגיות: בשבע 687
הרב יואל קטן , י"ג באדר ב תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

עשו אחי, אבי אדום ורומי.

עיון במקורות התלמוד והמדרש של ארץ-ישראל בתקופת התנאים והאמוראים.

עירית אמינוף.

ירושלים,

ראובן מס, תשע"ו. 380 עמ'

(6277863‑02)

לפי הפשט עשו הוא אדם פשוט והגון, ולעומתו יעקב ה"תם" שנון ומתוחכם, בעוד שלפי המסורת עשו הוא הארכיטיפוס של הרשע האנטישמי, האויב לדורות, שליעקב הצדיק אין שום ברירה אלא לעשות עמו מלחמה בתחבולות כדי לשרוד. כבשה אחת בין שבעים עֵשָׂוים...

החלק הראשון של הספר עוסק בעשו האיש, מבטן אמו ועד דמות נשותיו ובתוספת ההתייחסות הנוצרית כלפיו – כאשר לדידם הם-הם בני יעקב האמיתיים, ולעומתם היהודים מגלמים את דמות עשו שמכר את בכורתו בנזיד עדשים. החלק השני של הספר עוסק במאבקים בין עשו ויעקב בעבר ובעתיד, והחלק השלישי עוסק בזיהוי ההיסטורי-אמוני בין עשו-הוא-אדום לבין האימפריה הרומית והנצרות שירשה אותו.

ככל מחקר אקדמי לא כל היגד בספר כשר, אולם מדובר בעבודה מקיפה ומעשירה ובחלקים ממנה אפילו מרתקת.

*****

שלום לבוא שבת.

1000 חידות על פרשיות השבוע לפי סדר הא-ב.

שלמה שוב.

מבוא חורון, תשע"ו. 116 עמ'

(3003777‑052)

שולחן השבת המשפחתי הוא שיאו של השבוע היהודי, ובמרכזו נמצאת כמובן פרשת השבוע. ספרים וחוברות ודפים מציעים דרכי לימוד שונות של הפרשה, וספר זה שם דגש על הסקרנות ועל התחרותיות החיובית – שאלות בסדר א"ב על הפרשה ופירוש רש"י ברמות שונות של קושי כשתשובותיהן לצידן, דברים מסודרים על אופניהם.

כך למשל, בפרשתנו על הציווי למשה "קח את אהרן" נשאלת השאלה: כיצד לקח משה את אהרן? והתשובה באות ב': בדברים, בתוספת הסבר: אהרן חשש שבעקבות חטא העגל הוא לא ראוי לתפקיד, לכן היה צריך לשכנע אותו. או באות ר' – מהי טבילה במקווה בלשון התורה? והתשובה כמובן: רחצה במים.

הספר יצא לאור לזכר שלום עצאר ז"ל, רב פעלים ואוהב תורה, לשעבר סגן ראש המועצה האזורית מטה בנימין ומוותיקי מבוא חורון, חברותא של המחבר שהשתתף בהכנת הספר.

*****

מעינם של אבות על הגדה של פסח.

כולל את המדורים: ביאור, מעינות – אוסף דברי חז"ל, ליקוטים מאת גדולי ישראל, "והגדת לבנך" – טעמים ומנהגים, ו"כל המרבה לספר".

נאספו וסודרו על ידי מרדכי ויס.

מהדורה שלישית עם הוספות ותיקונים.

בני ברק, תשע"ו. שמ עמ'

(6474892‑03)

שלושים שנה עברו מאז יצאה לאור הגדה נאה זו בפעם הראשונה, ובא רבי מרדכי ויס וטרח ויגע ואסף וביאר וסידר והוציא לאור מהדורה חדשה ומתוקנת, בהירה ונעימה. נוסף לביאור ולמקורות יש בה אוסף של דברי חז"ל וגדולי ישראל וסיפורים ומעשים שווים לכל נפש.

wso.shaalvim@gmail.com