דרך ארץ ערכים וציונות

הכירו את בית הספר הממלכתי דתי "דוגמא" על שמו של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל, הממוקם בשכונת נחלאות במרכז ירושלים, ומתחנכים בו בנים בכיתות א' עד ו'.

תלמידי בית הספר מגיעים מכל רחבי הבירה ואף מחוצה לה. "דוגמא" חרט על דגלו את הרעיון האינטגרטיבי ורואה חובה וזכות לשלב בין כתליו ילדים מכל רבדי החברה, על ההבדלים והשונות שביניהם.

"אנו רואים את התלמיד במרכז העשייה החינוכית ואת שיתופו הפעיל בדרכי ההוראה והלמידה, תוך טיפוח אקלים לימודי וחינוכי, המתאפיין בכבוד הדדי, בקשר עם הורים במעורבות בביה"ס על-פי השקפת העולם של החינוך הממלכתי – דתי", אומרים אנשי הצוות החינוכי.

בית הספר פועל לפי עקרון פדגוגי בו הוא מאתר את הכוחות הטמונים בכל ילד ומעצים אותם בדרכים מגוונות. "עבודתנו החינוכית פועלת כל העת באיזון בין שני חלקי המאזניים – בית ספר ובית חינוך. בית ספר – למידה משמעותית, הספק, טיפוח הישגים, הקניית כלים ומיומנויות. בית חינוך – ערכים, אמונה, כלים להשתלבות בחברה כבני תורה".

הצוות החינוכי בבית הספר מאיר את עיני התלמידים במגוון הרחב של האפשרויות העומדות בפניהם בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מתוך התייחסות לעושר כישרונותיהם - כל אחד בתחומו. "אנו מודעים ומכירים בכך שיש מגוון אינטליגנציות, ומתוך כך אנו בונים את מערכת השעות הבית ספרית שתעודד ותטפח כל אחת מהן".

מתוך אימוץ תפיסתו של הווארד גרדנר - "חשוב ביותר שנוקיר ונטפח את מגוון האינטליגנציות האנושיות על כל צירופיהן השונים", פותחו בבית הספר תכניות ייחודיות שמאפשרות לכל תלמיד לטפח ולממש את כישרונותיו ויכולותיו.

בין תכניות אלה ניתן למצוא את לימודי "ריאליה מקראית" - חיי היום יום בתקופת המקרא, לימודי ציונות - הסיפור הציוני מהקונגרס הציוני הראשון ועד הקמת מדינת ישראל, דרמה, מוסיקה, תזמורת, מקהלה, לימודי אמנות, בועה אקולוגית ועוד.

מגוון התכניות פועל בחדרים ומרכזים מתאימים שהוקמו על מנת לאפשר התאמה מקסימלית בין התכנים, הלומדים ועומק החוויה. באופן כזה, הופך בית הספר למשמעותי עבור התלמיד ומקנה לכל אחד, המתקשה והחזק, הזדמנות לחוות הצלחות ולפתח אותן.

"בחזוננו החינוכי אנו מתפללים ופועלים לחנך את תלמידנו כבני תורה המחוברים בנימי נפשם לקדוש ברוך הוא, למשפחתם, קהילתם וארצם מתוך תורה ודרך ארץ. אנו מאמינים בעשייה בלתי פוסקת פנימה והחוצה - מחד, התמקדות בפרט ומאידך, עשייה בקהילה. כל תלמיד ידע ויזהה בעצמו את כוחותיו, יעמיק בהם ויודה לקדוש ברוך הוא על הכשרונות בהם הוא ניחן''.

כך, מאמינים בצוות החינוכית, התלמיד יפעל באמצעות יכולותיו למען חבריו, בני קהילתו צעירים ומבוגרים כאחד ובכל מקום שאליו הוא יגיע יעשה את הטוב ביותר שהוא יכול.