מועצת הכבלים (שוב) נגד ערוץ 20

במועצת הכבלים טוענים כי ערוץ 20 לא כינס כנדרש את ועדת האתיקה ולא ערך השתלמויות אתיקה לעובדיו, בניגוד לתנאי רישיונו.

נתנאל כ"ץ , כ"ה באדר ב תשע"ו

מועצת הכבלים (שוב) נגד ערוץ 20-ערוץ 7
לוגו ערוץ 20
צילום: יח"צ

ראש אגף הפיקוח של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, רונן אברמסון, שלח אתמול (ראשון) מכתב בירור למנכ"ל הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) שעניינו הפרה לכאורה של הוראות האתיקה הקבועות ברישיונו.

בעקבות תלונות ציבור שהגיעו לאגף פניות ציבור במועצה בנוגע לתכנים ששודרו בערוץ, עלה חשש כי הערוץ לא מקיים לכאורה את תנאי נספח האתיקה כלשונן ומשכך נשלחה אליו בקשה לקבלת הבהרות פרטניות בכל הקשור לעמידה בנספח האתיקה.

בהוראות נספח האתיקה שהינו חלק בלתי נפרד מהרישיון נקבע, בין השאר, כי על הערוץ לנקוט באמצעים מתאימים להטמעת כללי האתיקה בקרב עובדיו, להקים ועדה לענייני אתיקה ולכנסה לפחות אחת לרבעון ולקבוע גורמים שיפקחו על קיומם ויישומם של הוראות האתיקה אשר יטפלו במקרים של אי קיום כללי האתיקה של הערוץ.

עוד נקבע  כי עובדי מחלקת התוכן של בעל הרישיון יעברו השתלמויות תקופתיות, אחת לשנה, בנוגע לכל הוראות הדין הרלוונטיות,  הקוד האתי של הערוץ והנהלים המחייבים ברישיון.  כמו-כן, על בעל הרישיון לערוך השתלמויות אתיקה לעובדים חדשים, לקבוע נהלי עבודה לקיום ולשמירה על כללי האתיקה של הערוץ במחלקת התוכן,  גם בשידור מוקלט וגם בשידור חי ועוד.

מבירור ראשוני מול ראשי הערוץ (במסגרת בקשה לקבלת הבהרות כאמור), עלה חשש כי הערוץ לא עמד בתנאי רישיונו, כשבין השאר ועדת האתיקה לא התכנסה כנדרש בנספח האתיקה, לא התקיימו הדרכות לעובדים והכשרות בענייני אתיקה לעובדים חדשים והיועץ המשפטי של הערוץ לא הכשיר את העובדים בנושא אתיקה, וזאת בניגוד לכאורה לתנאי הרישיון.

"התשובות הכלליות של הערוץ לשאלות הפרטניות שהופנו אליו ע"י אגף הפיקוח של המועצה בכל הנוגע לנספח האתיקה, עמידת הערוץ בו ויישום הוראותיו, לא נתנו מענה ענייני לעמידת הערוץ בנספח האתיקה ויש בהן כדי לבטא התייחסות לא רצינית לרגולציה החלה על הערוץ בכלל ולהוראות נספח האתיקה בפרט", כך צויין במכתב הבירור שנשלח לערוץ על-ידי ראש אגף פיקוח במועצה.

עוד צוין במכתב כי אין בתשובות שניתנו על-ידי הערוץ כדי להכשיר חריגות מהוראות נספח האתיקה של הערוץ. ככל שיוחלט על קביעת הפרה בעניין זה, התריע ראש אגף פיקוח במכתב הבירור, יתכן ויוטל על הערוץ עיצום כספי.

במהלך שנת 2015 נקנס הערוץ פעמיים, בסכום כולל של 252,000 שקלים, בשל אי עמידה בתנאי הוראות רישיונו.